AKTUALNOŚCI

Informacje

Szanowni Państwo,

proszę o zapoznaie się z informacjami dotyczącymi podejmowania środków ostrożności przeciwko wirusowi SARS-cov-2 powodującego chorobę COVID-19.

Pierwsze zajęcia lekcyjne uczniów nauczania uzupełniającego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w roku szkolnym 2020/2021 nie odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego z powodu pandemii.

W związku z powyższym pierwsze spotkanie rozpoczynające zajęcia lekcyjne dla uczniów odbędzie się zgodnie z poniższym rozkładem:

17 września 2020 r. – czwartkowe nauczanie uzupełniające

o godz. 8.55 rozpoczynają zajęcia lekcyjne uczniowie klasy I B LO

18 września 2020 r. – piątkowe nauczanie uzupełniające

o godz. 16.30 rozpoczynają zajęcia lekcyjne uczniowie klas IV a, V a, VIa, VII a, II A LO

o godz. 17.20 rozpoczynają zajęcia lekcyjne uczniowie klas I a, II a, III a

19 września 2020 r. – sobotnie nauczanie uzupełniające

o godz. 8.00 rozpoczynają zajęcia lekcyjne uczniowie klas  I b, II b, III b, IV b, V b, VI b, VII b, VIII

o godz. 10.45 rozpoczynają zajęcia lekcyjne uczniowie klasy I A LO

o godz. 11.40  rozpoczynają zajęcia lekcyjne uczniowie klas II B LO, III LO

Opiekunowie klas zostali zobowiązani do przekazania Państwu planów lekcji oraz przydziałów do poszczególnych klas oraz sal.

Uśmiech

Odbiór świadectw

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że odbiór świadectw szkolnych 2019/2020 odbędzie się w dniach rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 tj.  18 i 19 września 2020 r.

Uczniowie otrzymają świadectwa od opiekunów klas podczas pierwszych zajęć lekcyjnych.

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 zostanie zamieszczony w najbliższych dniach na stronie internetowej szkoły  www.ateny.orpeg.pl

 

Do zobaczeniaUśmiech

Dyrektor szkoły

Informacje

Szanowni  Uczniowie  i Rodzice ,

uprzejmie informuję, że rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 nauczania uzupełniającego jest planowane na 18 i 19 września 2020 roku.

Prosimy o uważne zapoznawanie się z bieżącymi informacjami na stronie internetowej ZS  (www.ateny.orpeg.pl), ponieważ zostało wystosowane pismo z prośbą o umożliwienie rozpoczęcia roku szkolnego, zgodnie z planem pracy szkoły,  11 i 12 września 2020 r.  Oczekujemy na odpowiedź Greckiego Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie powyższego terminu.

W roku szkolnym 2020/2021 zajęcia lekcyjne będą odbywały się wyłącznie na I i II piętrze.

W związku z powyższym informuję, że:

  • w czwartek zajęcia lekcyjne w godzinach 8.00 – 12.25 będzie miała klasa  I B LO
  • w piątek zajęcia lekcyjne w godzinach 16.30 – 20.35 będą miały klasy:

            17.20 - 20.35   I A, II A, III A

            16.30 - 20.35   IV A , V A, VI A, VII A, II A LO

  • w sobotę zajęcia lekcyjne będą miały klasy:

            8.00 – 11.30   I B, II B, III B

            8.00 – 12.25   IV B, V B, VI B, VII B, VIII

            9.50 – 14.05   I A LO

           11.40 – 15.45  II B LO, III LO

Dyrektor szkoły

XI EDYCJA KONKURSU "BYĆ POLAKIEM"

NASZE  SUKCESY  W  XI  EDYCJI  KONKURSU “BYĆ POLAKIEM”               

Wręczenie nagród  podczas uroczystej Gali

na  Zamku Królewskim w Warszawie

 

4 sierpnia 2020 r. na Zamku Królewskim w Warszawie miała miejsce uroczysta Gala kończąca XI edycję konkursu “Być Polakiem”.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością znakomici goście. Obecni byli: Marszałek Sejmu RP -  p. Elżbieta Witek, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – p. Jan Dziedziczak, Prezes Wspólnoty Polskiej -  p. Dariusz P. Bonisławski, Rektor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie – p.Tomasz J. Kaźmierski.

Ten prestiżowy konkurs, którego pomysłodawcą i organizatorem jest Poseł na Sejm RP -p. Joanna Fabisiak, już od 11 lat integruje społeczność szkół polonijnych z całego świata wokół treści związanych z podtrzymywaniem tożsamości narodowej młodego pokolenia Polaków  żyjących poza naszym krajem.

Tematem tegorocznej edycji konkursu była SOLIDARNOŚĆ – zarówno ta przez duże “S” (w związku z obchodzoną w tym roku 40. rocznicą powstania NSZZ “Solidarność”), jak i przez małe “s” - rozumiana jako międzyludzka więź - w szczególny sposób łącząca Polaków żyjących na wszystkich kontynentach.

Nabór na stanowisko nauczyciela języka greckiego

Dyrektor Zespołu Szkół im. Zygmunta Mineyki

przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach

ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela języka greckiego.

 

Wymiar czasu pracy: niepełny etat (2/26), data rozpoczęcia pracy 01.09.2020 r. Wymagane dokumenty: zgodnie z przepisami greckiego ministerstwa edukacji. Wszystkie dokumenty w formacie PDF należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 31.08.2020 roku do godziny 9.00 na adres: ateny@orpeg.pl. W temacie wiadomości należy wpisać: konkurs na stanowisko nauczyciela języka greckiego. Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni drogą mailową o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Rekrutacja uzupełniająca

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Zapisy uczniów do klasy I

REKRUTACJA UZUPENIAJĄCA

Zgłoszenie zapisu dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej oraz Liceum Ogólnokształcącego

prowadzone jest on – line

od 19 sierpnia 2020 r. do 28 sierpnia 2020r.

Wypełnione formularze (skan lub zdjęcie/jpg) należy przesłać pocztą elektroniczną

na adres: ateny@orpeg.pl

ZAPIS

dziecka do szkoły zostanie dokonany po dostarczeniu przez rodzica

oryginałów w/w formularzy i kompletu dokumentów zgodnie z wykazem podanym w zakładce „rekrutacje”, po telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania w sekretariacie szkoły.

Strony

Subskrybuj Zespół Szkół im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach RSS