Światowy Dzień Ziemi - prezentacja projektu.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi oraz podsumowania projektu pt: „Drugie życie”  plastikowych nakrętek, puszek i butelek
w szkole,
  w dniu 23 kwietnia zaprezentowany został program poświęcony projektowi oraz historii Międzynarodowego Dnia Ziemi, któryprzypada na całym świecie w dniu 22 kwietnia. Program przygotowali uczniowie i rodzice klasy VI b, którzy od wielu dni z wielkim zaangażowaniem pracowali nad jego realizacją.

Uczniowie przedstawili krótką historię Dnia Ziemi. Starali się uwrażliwić społeczność szkolną na sprawy związane ze środowiskiem przyrodniczym i wykształcić w nich postawy proekologiczne. Głównym przesłaniem zarówno Dnia Ziemi jak i realizowanego projektu było rozpowszechnianie wiedzy wśród uczniów o formach przeciwdziałania zanieczyszczaniu środowiska oraz dbaniu o Ziemię i jej zasoby, a przede wszystkich docenienie tego, co Ziemia nam ofiaruje.

Zaprezentowane zostały stoiska sześciu krajów, w których obchodzi się Dzień Ziemi. Wybrano Polskę, Grecję, Austrię, Turcję, Francję i Włochy.Na stoiskach przygotowano poczęstunek dla całej szkoły w postaci smakołyków pochodzących z danych krajów. Każde stoisko było udekorowane w barwy i chorągiewki krajów oraz zawierały tablice informacyjne na temat poszczególnych państw.

Wszystkich zachwyciła przygotowana na ten dzień pouczająca scenka dramowa, która przedstawiała ogromny problem zdegradowanego środowiska oraz jak powinniśmy przeciwdziałać jego dalszej degradacji. Poruszyła serca widzów i zmobilizowała do walki o otaczający nas świat oraz wyczuliła na fakt, że MY WSZYSCY możemy dać „Drugie życie” plastikowym nakrętkom, puszkom
i butelkom
. Zaprezentowano ciekawe przedmioty, które zostały wykonane z plastikowych butelek, nakrętek, rolek papieru.

Na zakończenie Pani Wicedyrektor Wiesława Muła podziękowała realizatorom projektu: uczniom klasy VI b, wychowawcy klasy Pani Beacie Panagiotopoulou oraz wszystkim rodzicom zaangażowanym w przygotowanie projektu i jego prezentacji.

Piękna dekoracja została wykonana przez Panią Lizę Kasteli, Panią Agnieszkę Tur oraz Panią Monikę Pyzik – za co serdecznie dziękujemy.

Pouczającą scenkę  i dekorację do scenki przygotowała  Pani Monika Jakimiak.

 

Zbierane od dwóch miesięcy plastikowe nakrętki zostaną przekazane na zakup wózka inwalidzkiego dla osoby potrzebującej.