EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018 r.

Egzamin gimnazjalny 2018

Uczniowie klas III a i III b przystąpili do egzaminów gimnazjalnych razem z uczniami w Polsce. Egzamin przeprowadzany jest na zasadach egzaminu wewnętrznego, zgodnie ze Statutem Zespołu Szkół. Egzaminy przeprowadzone zostały dzięki współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną w Warszawie. Serdecznie dziękujemy Panu dr Marcinowi Smolikowi Dyrektorowi CKE oraz pani Edycie Warzecha Kierownikowi Wydziału Egzaminu Gimnazjalnego i Egzaminu Ósmoklasisty CKE.