Mikołajki

Mikołaj bardzo się dla nas napracował ! 3 grudnia rozdawał słodycze podczas polonijnego turnieju sportowego, odwiedził szkołę 6 oraz 15 i 16 grudnia. Serdecznie dziękujemy Radom Rodziców – ramowego i uzupełniającego planu nauczania za … świetną współpracę z Mikołajem !