Nasza młodzież u Misjonarek Miłości w Atenach

Grupa młodzieży z Zespołu Szkół przy Ambasadzie RP  w  Atenach, przygotowująca się do sakramentu bierzmowania (klasy III nauczania ramowego i uzupełniającego) wraz z Siostrami Misjonarkami i o. Jerzym  Brzóską SJ, udała się do jadłodajni  prowadzonej przez Siostry Misjonarki Miłości, aby pomóc Siostrom w wydawaniu posiłków dla bezdomnych i ubogich.

Spotkanie rozpoczęło się wspólną Eucharystią i modlitwą, po której udaliśmy się do oczekujących na naszą pomoc osób. Młodzież zaangażowała się w wydawanie posiłku oraz w porządkowanie sali po obiedzie. Dla wielu z nich było to pierwsze osobiste doświadczenie spotkania z osobami, tak bardzo potrzebującymi pomocy i niepowtarzalna okazja, „aby się zatrzymać i spojrzeć w twarz, spojrzeć w oczy osobie, która mnie prosi o pomoc”, do czego nawoływał papież Franciszek. Ufamy, że powrócili do swoich domów i swojej rzeczywistości Ci sami, ale już nie tacy sami, bo ubogaceni nowym doświadczeniem, które rodzi wdzięczność wobec Boga i Rodziców, za to, co mają. 

Mieliśmy też możliwość spotkania z Siostrą Misjonarką Miłości, która w interesujący sposób przedstawiła charyzmat i posługę, którą wypełniają Siostry, oraz przybliżyła postać św. Matki Teresy z Kalkuty ich Założycielki. Uczniowie przekazali Siostrom żywność długoterminową, jaką udało nam się zebrać w naszej szkole podczas tegorocznej zbiórki.

 Organizacja – s.Katarzyna Daraż, s.Edyta Selech przy wsparciu szkolnej rady wolontariatu pod kierunkiem p.Joanny Figury.