Nauczyciele


 Marzanna Geisler -  dyrektor Zespołu Szkół
 Wiesława Muła - wicedyrektor Zespołu Szkół
 Mariola Kochanowicz - psycholog szkolny - więcej...