"Poznajemy historię polskich miast położonych nad Wisłą" - projekt edukacyjny

 Uczniowie nauczania uzupełniającego w roku szkolnym 2016/2017 realizowali projekt edukacyjny pt: „Poznajemy historię polskich miast położonych nad Wisłą”.

 

Celem projektu było zapoznanie uczniów z historią i legendami polskich miast położonych nad Wisłą. Przez 3 miesiące realizowania projektu uczniowie poznawali zabytki tych miast i rozwijali umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji z różnych źródeł. Następnie informacje te selekcjonowali i prezentowali. Uczestnicy projektu wykazali się dużą inwencją twórczą.

Prezentacja prac na forum szkoły odbyła się w maju podczas Dni Kultury Polskiej. Projekt był bardzo ciekawy. Wisła - piękna i wielka – dała jego uczestnikom natchnienie, była źródłem inspiracji i obiektem ekspresji artystycznej. Bogata w historię dostarczyła twórcom wyjątkowy materiał do utrwalenia w formie artystycznej. Artystyczny wpływ rzeki było widać w architekturze miast nadwiślańskich, chociażby Krakowa, Warszawy, Torunia, Gdańska. Zespół uczniowski realizujący projekt: : Joanna Głuszak, Jurek Delis, Szymon Chmielewski, Jakub Zakrzewski, Kacper Grzesik, Monika Kołodziej, Lorenc Patrycja, Adriana Deli, Aleksandra Mitręga, Dawid Kowalski.

Opiekun projektu: Beata Panagiotopoulou