Projekt edukacyjny klasy VI b n.ramowego

WIOSENNE SPOTKANIE

W KAWIARENCE LITERACKIEJ KL. VI B

W poniedziałek 26 marca 2018 r. mieliśmy przyjemność spotkać się po raz drugi w kawiarence literackiej zorganizowanej  przez kl. VI b ramowego planu nauczania w ramach projektu edukacyjnego zatytułowanego “Jak zaciekawić poezją w szkole ?”

I tym razem, podobnie jak na pierwszym, zimowym spotkaniu, gościliśmy w naszej kawiarence bardzo dla nas ważnych gości: Panią Dyrektor Marzannę Geisler, Panią Wicedyrektor Wiesławę Mułę, Panią Beatę Goralewską , Pana Krzysztofa Chorążaka oraz naszych drogich Rodziców, którzy licznie przybyli, aby wspierać i współtworzyć nasze projektowe pomysły.

 Przedmiotem prezentacji w tej edycji kawiarenki były sylwetki i twórczość dwóch wybitnych polskich poetów – Adama Mickiewicza i Juliana Tuwima.

Wybrane utwory z ich bogatego dorobku zaprezentowane zostały zgromadzonej na sali  publiczności. Mogliśmy wysłuchać recytacji wybranych  wierszy, a także zobaczyć scenki dramowe, będące ilustracjami do niektórych z nich. Po każdej prezentacji następowała runda zadań dla publiczności, podzielonej na cztery zespoły. Każdy z nich gromadził na swoim koncie punkty (zapisywane na tablicy przez przedstawiciela Rodziców), próbując udowodnić, że uważnie i ze zrozumieniem słuchał prezentowanych  wierszy. Rywalizacja była wyrównana, choć  w każdej części wyło niliśmy zwycięzców, którzy nagrodzeni zostali brawami i drobnymi upominkami.

Jak przystało na kawiarenkę, spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem  przygotowanym przez Rodziców, którym serdecznie dziękujemy za wszelką pomoc. Ich  pełne entuzjazmu zaangażowanie w realizację projektu było dla nas  bardzo cenne i motywowało nas do działania.

Wiosenne spotkanie w kawiarence literackiej kończy zaplanowane przez nas działania związane z projektem  “Jak zaciekawić poezją w szkole?”

Chcielibyśmy w związku z tym podziękować wszystkim, którzy brali w nim udział- zarówno tym, którzy przygotowywali kolejne etapy, jak i tym , którzy byli naszą (aktywną!) publicznością.

Podsumowując zrealizowany przez nas projekt stwierdzamy, że był on bardzo dobrą sposobnością uczenia się przez zabawę. Jednocześnie mieliśmy okazję twórczo rozwijać współpracę między uczniami, rodzicami i szkołą, a tym samym przyczyniać się do integrowania całej  szkolnej  społeczności.

Po zakończeniu spotkania zgodnie stwierdziliśmy, że LUBIMY PROJEKTY!

Koordynatorem projektu była p.Anna Sardis