Spotkanie z Rodzicami z zakresu doradztwa zawodowego.

Z A P R O S Z E N I E

Serdecznie zapraszam Rodziców uczniów klas III gimnazjum na spotkanie z zakresu doradztwa zawodowego na temat: 

„Pomoc w planowaniu kariery i wyboru kierunku kształcenia i zawodu przez uczniów gimnazjum Zespołu Szkół w Atenach”.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 30.11.2017 o godzinie 19.00 na terenie szkoły.

W programie spotkania: 

Rola rodziców w planowaniu przyszłej drogi kształcenia swojego dziecka.

Jak pomóc dziecku odkryć swój potencjał ?

Informacja na temat szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Grecji i w Polsce.

organizator

psycholog Mariola Kochanowicz