SPRZĄTANIE ŚWIATA – MIĘDZYNARODOWY RUCH NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA

W tej corocznej akcji,  wywodzącej się z Australii, zapoczątkowanej w 1989 roku  jak zwykle nie zabrakło dzieci i młodzieży ze szkoły polskiej w Atenach!

Dnia 13.09.2016 r. odbyliśmy wspólnie lekcję poszanowania środowiska promując nieśmiecenie, edukację odpadową oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

 Tegoroczne hasła przewodnie to: ,,WEZ SPRAWY W SWOJE RĘCE I DZIAŁAJ”, ,,PODAJ  DALEJ… DRUGIE ŻYCIE ODPADÓW”.

Zorganizowaliśmy tematyczną wystawę prac uczniów na szkolnej gazetce, obejrzeliśmy bardzo ciekawą prezentację multimedialną przygotowaną przez uczennice z klasy I A gimnazjum Nicolettę Szumską i Natalię Sychtę dotyczącą sortowania śmieci i recyklingu.

Dowiedzieliśmy się, że ponownie można przetwarzać papier, szklo, plastik i metale. Tona makulatury pozwala oszczędzić 17 drzew, 1476 litrów ropy, 26 tysięcy litrów wody i 7 m3 miejsca na składowisku! Plastyk ponownie można zużyć  na włókna, folie, oleje opałowe i meble, szkło znowu na butelki, słoiki, itp, a sortując aluminium i inne metale oszczędzamy naturalne złoża boksytów, żelaza i in. oraz  hamujemy emisję zanieczyszczeń wód, powietrza i oszczędzamy energię.  Dziewczęta namawiały nas i pokazywały przykłady jak można dać drugie życie przedmiotom i nie wyrzucać  ich pochopnie do kosza.

Uwieńczeniem naszych działań było wspólne sprzątanie najbliższej okolicy szkoły w dzielnicy Holargos. Mijający nas mieszkańcy uśmiechali się zadowoleni  i dziękowali młodym, polskim wolontariuszom.

Organizatorzy: p.Grażyna Adamidu, p.Mariola Kochanowicz i p. Joanna Kubiak serdecznie dziękują burmistrzowi dzielnicy za udostępnienie worków plastikowych, nauczycielom opiekunom oraz dzieciom i młodzieży szkolnej za duże zaangażowanie w tych wartościowych działaniach na rzecz naszej planety.