WIOSENALIA 2018

Dnia 21 marca tradycyjnie odbył się w naszej szkole wiosenny turniej pod hasłem

,, Warto pomagać innym”.

 

Klasy rywalizowały ze sobą: w quizie wiedzy o szkole, w pokazie wiosennych okularów i wielkanocnych koszyków, w improwizacji tanecznej, w konkurencjach sportowych: mini bowlingu, w rzutach do celu, w przeciąganiu liny. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem zaprezentowali poszczególne zadania. Dodatkowo wspaniale udekorowali szkolne parapety wiosennymi symbolami i ozdobami wielkanocnymi, wykonali plakaty pt. ,,Dlaczego warto pomagać innym?” oraz pisanki, które wraz z koszyczkami wielkanocnymi zostały przekazane na parafialny kiermasz charytatywny.

 

 

Celem wychowawczym imprezy było:  kształtowanie osobowości otwartej na potrzeby innych, integrowanie społeczności szkolnej we wspólnej zabawie, motywowanie do pracy na rzecz klasy, nabywanie przez młodzież umiejętności na różnych płaszczyznach ich aktywności: werbalnej, muzyczno-ruchowej, plastycznej, wdrażanie do zdrowej rywalizacji oraz uaktywnienie pracy samorządu uczniowskiego.

 

 

Wysiłki uczniów oceniała komisja w składzie: Pani Wiesława Muła – wicedyrektor szkoły, nauczycielki: Pani Grażyna Adamidou, Pani Mariola Kochanowicz i Pani Jolanta Lakonitis. Nad sprawnym przebiegiem konkurencji sportowych czuwała Pani Wioletta Gawlik.

W tegorocznych Wiosenaliach walka była bardzo wyrównana, ale  ostatecznie najlepsze okazały się drużyny z następujących klas:

I miejsce    -    VI b szk. podst. i III a gimn.

II miejsce   -    V a szk. podst.

III miejsce -    III b gimn.

Nagrody dla zwycięzców, dofinansowanie do wycieczki klasowej, ufundowała Rada Rodziców nauczania ramowego. Serdecznie dziękujemy!

 

Pomysłodawcą i organizatorem Wiosenalii była Pani Joanna Figura.