WIZYTA PIERWSZEJ DAMY RP W ZESPOLE SZKÓŁ

20 listopada odwiedziła Zespół Szkół Pierwsza Dama RP Agata Kornhauser-Duda. Wizyta ta połączona była z inauguracja obchodów 20 lat Szkoły. Małżonka Prezydenta podczas spotkania z gronem pedagogicznym, uczniami, rodzicami wyraziła słowa uznania dla bardzo dobrej znajomości języka polskiego wśród uczniów oraz wysokiego poziomu przygotowanego programu artystycznego.

Spotkanie dla nas niezwykle ważne, historyczne przebiegało w bardzo serdecznej, życzliwej i miłej  atmosferze. Wraz z Pierwsza Damą odwiedzili nas : Pan Adam Kwiatkowski Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Pan Kazimierz Kuberski Dyrektor Biura do Spraw Kontaktu z Polonia i Polakami za Granicą oraz Pan Wojciech Flera Konsul RP w Atenach.

- Rozwój oświaty polonijnej, a przede wszystkim wspieranie pracy nauczycieli szkół polskich w świecie, jest nie tylko obowiązkiem Państwa Polskiego, ale dobrą inwestycją - powiedziała Agata Kornhauser-Duda podczas pierwszego dnia wizyty oficjalnej Pary Prezydenckiej w Republice Greckiej”. (źródło : www.prezydent.pl )

Małżonka Prezydenta dokonała wpisu w kronice szkolnej. Oficjalna wizyta rozpoczęła się uroczystym złożeniem wiązanki kwiatów pod tablicą upamietniajaca Zygmunta Mineykę -Patrona Zespołu Szkół, a zakończyła się zupełnie nieoficjalnie dzieleniem jubileuszowego tortu i oczywiście wspólnym zdjęciem wszystkich uczestników spotkania. Składamy gorące podziękowania Małżonce Prezydenta RP, że pomimo napiętego programu wizyty w Grecji zechciała odwiedzić naszą szkołę.

 Za przygotowanie programu artystycznego dziękujemy uczniom oraz nauczycielom : p.B.Goralewskiej, p.E.Karakotsoglou, p.G.Adamidu, p.J.Bałdos oraz opiekunom klas 1 SP p.E.Pule i p.L.Targońskiej.  Wystawa fotograficzna dokumentująca 20 lat istnienia Zespołu Szkół została przygotowana przez p.J.Figurę oraz A.Piłat, V.Gawlik-Sarafandonis, D.Szulgę.