Wybory prezydium samorządu uczniowskiego

    Jak co roku we wrześniu odbyła się w naszej szkole kampania wyborcza kandydatów do Prezydium Uczniowskiego. Były plakaty, hasła i obietnice przedwyborcze.

  

   

Ukoronowaniem tej akcji były wybory, które w głosowaniu powszechnym, równym, tajnym i bezpośrednim 28 września wyłoniły samorządową reprezentację szkoły. Każdy uczeń oddał swój głos na karcie wyborczej na jednego z 14 kandydatów. O godzinie 12.00 nastąpiło otwarcie urny i przeliczenie głosów przez komisję wyborczą. 
Do Prezydium Uczniowskiego weszło 8 osób, które otrzymały proporcjonalnie największą liczbę głosów. Są to:

Rodzinka Oliwier z kl. IV a szk. podst. – przewodniczący SU szkoły podstawowej
Michowska Laura z kl. II b gimn.– przewodnicząca SU gimnazjum
Łosiewicz Piotr z kl. V b szk. podst. - z-ca przewodniczącego SU szkoły podstawowej

Pietrusiak Paulina z kl. III a gimn. – z-ca przewodniczącej SU gimnazjum
Członkowie Prezydium Uczniowskiego:

Sychta Natalia z kl. I a gimn.

Haberny Bartłomiej z kl. III b gimn.

Wojtusik Kacper z kl. V a szk. podst.

Winder Kacper z kl. VI a szk. podst.

W sumie głosowało 152 uczniów ( 93,2% z ogółu osób uprawnionych do głosowania). 
8 głosów było nieważnych.

     Z wyborami Prezydium SU zostały połączone wybory Opiekuna SU, w których wzięło udział 17 nauczycieli. Najwięcej głosów otrzymała Pani Joanna Figura, która w bieżącym roku szkolnym została wybrana Opiekunem Samorządu Uczniowskiego.

Nad sprawnym i prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała komisja w składzie:

  1. Kotylak Natalia – kl. VI a szk. podst.
  2. Wawro Nikodem – kl. VI a szk. podst.
  3. Mrozowska Gabriela – kl. II a gimn.
  4. Staryńska Nikoleta – kl. II a gimn.
  5. Pietrzak Marta – kl. III a gimn.
  6. Kozłowski Szymon – kl. III a gimn.
  7. Grinberg Nikolas – kl. III b gimn.
  8. Sieprawski Bartosz – kl. III b gimn.
  9. Pani Joanna Figura