WYNIKI III KONKURSU HISTORYCZNEGO „WOJNA POLSKO –BOLSZEWICKA 1919-1920. W OBRONIE GRANIC I NIEPODLEGŁOŚCI”

Zespół Szkół w Atenach  był współorganizatorem konkursu, we współpracy z Komitetem Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego. Z ramienia szkoły organizację i przebieg konkursu  koordynowała pani Edyta Karakotsoglou, nauczyciel historii we współpracy z nauczycielami historii i wiedzy o Polsce Zespołu Szkół. 
Z ogromną radością i satysfakcją powitaliśmy decyzję szanownej Komisji Konkursowej  o przyznaniu wyróżnienia uczennicy klasy II gimnazjum ZS – ALEKSANDRZE SKOK. Serdecznie gratulujemy ! Nauczycielem historii w klasie II gimnazjum jest p.B.Panagiotopoulou. Ola uczestniczyła w uroczystej gali konkursowej w Warszawie. Reprezentując Zespół Szkół wspólnie z Panią Agnieszką Koterlą Wicedyrektor ORPEG odbierała nagrodę przyznawaną współorganizatorom konkursu.

Z ramienia Zespołu Szkół w konkursie wzięło udział 31 uczniów, którzy przygotowali prace plastyczne, projekty serii znaczków pocztowych, komiksy, plakaty oraz utwory poetyckie. Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie i wspaniałe prace. Ogółem w konkursie wzięło udział 1400 uczestników z Polski, Anglii, Austrii, Białorusi, Bułgarii, Egiptu, Francji, Grecji, Irlandii, Kanady, Litwy, Szkocji, Szwajcarii, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

http://komitet-pamieci-pileckiego.com/ 

Materiał zdjęciowy i filmowy z uroczystej gali udostępniony został przez Aleksandrę Skok.

https://youtu.be/Fq2YLf17rsY