XI KONCERT KOLĘD

W niedzielę 10 grudnia 2017 r. w kościele parafialnym wspólnoty Polskiej w Atenach odbył się XI Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek, organizowany dla Uczniów Zespołu Szkół przy Ambasadzie RP w Atenach.  W spotkaniu kolędowym wzięły udział 16 klas naszej szkoły oraz  scholka dziecięca i schola młodzieżowa. Na uroczysty koncert przybyła  Pani Anna Barbarzak Ambasador  RP w Grecji, Pan Wojciech Flera Konsul RP w Atenach, Dyrekcja ZS, Nauczyciele, Rodzice, a także przedstawiciele środowiska polonijnego i greckiego.

Konkurs oceniało jury w składzie:

p.  Anna Barbarzak  - Ambasador  RP w Atenach

p. Wiesława Muła – Wicedyrektor Polskiej Szkoły w Atenach

p.  Barbara Rodzinka  - Przewodnicząca Rady Rodziców nauczania ramowego

p. Aleksandra Lorenc – Przewodnicząca Rady Rodziców nauczania uzupełniającego

p. Paweł Niedzielski – Przedstawiciel Rady Parafialnej

 Zwycięzcami Konkursu Kolęd zostali uczniowie klasy 5a Szkoły Podstawowej, którzy zaprezentowali pastorałkę „Skrzypi wóz”. Drugie miejsce jury przyznało klasie 6a nauczania ramowego i 6c nauczania uzupełniającego Szkoły Podstawowej za utwór „Kołysanka dla Dzieciątka”, trzecie miejsce zdobyła klasa 7a nauczania ramowego , która wykonała pastorałkę „Spójrz na Jezusa”. Wyróżnione zostały scholki: młodzieżowa za utwór „Uciekali” oraz dziecięca za „Pastorałka od serca do ucha”.

Wspólne kolędowanie to jedna z najpiękniejszych polskich tradycji.  To właśnie w słowach kolęd ludzie poprzez wieki wyrażali  wiarę oraz  otwierali szeroko serca na przyjęcie Tajemnicy Bożego Narodzenia. Koncert Kolęd organizowany jest dla uczniów naszej Szkoły przede wszystkim  po to, by kontynuować piękny zwyczaj śpiewania kolęd i  przypominać że: „ Boże Narodzenie to święty czas, to  radosny czas”.

 Organizacja Konkursu s.Katarzyna Daraż przy wsparciu s.Edyty Selech i oczywiście Ojca Krystiana Juchy.