Zaczynamy nowy rok szkolny

Zespół Szkół przy Ambasadzie RP w Atenach  razem z 24 tysiącami szkół i placówek w kraju rozpoczął dziś uroczyście kolejny rok szkolny. Na szkolnym placu spotkali się uczniowie, rodzice i grono pedagogiczne. Uroczystość zaszczyciła swoją obecnością JE Anna Barbarzak Ambasador RP w Republice Greckiej. Pani Ambasador życzyła wszystkim wielu radości i satysfakcji ze zdobywanej wiedzy oraz właściwych wyborów, realizacji życiowych planów i zamierzeń. Podczas uroczystości odczytany został list Minister Edukacji  Narodowej do  rodziców, opiekunów i uczniów, poświęcony zmianom w systemie edukacji w roku szkolnym 2018/2019. Odczytaliśmy również treść życzeń Pani Anny Radeckiej Dyrektor ORPEG. Zaczynamy więc fascynującą przygodę zdobywania wiedzy !