Zebrania Rodziców z wychowawcą klasy.

Zebrania Rodziców z wychowawcami klas w celu podsumowania  I półrocza nauki odbędą się  :

7 lutego 2018 r. o godzinie 17.00.  - ramowy plan nauczania

9 lutego ( piątek) oraz 10 lutego ( sobota) w czasie ustalonym z opiekunem klasy – uzupełniający plan nauczania

 

 7.02.2018 r. o godzinie 18.00  zapraszamy  wszystkich rodziców na spotkanie z panią Elsą Kalampaka, na temat :

" Rodzina i nastolatek - niepokoje i rola silnych więzi rodzinnych w relacjach dziecko-rodzice "

Podczas spotkania poruszone zostaną ważne zagadnienia dotyczące rozwoju dziecka w okresie dojrzewania i budowania prawidłowych relacji w rodzinie:

ü  wyznaczanie granic a bezpieczeństwo dziecka,

ü  doświadczanie radości i znaczenie rodziny w drodze do osiągnięcia pełnej dojrzałości,

ü  nastolatek i Internet – gdzie jest granica pomiędzy używaniem
i nadużywaniem?

Spotkanie poprowadzi Pani Elsa Kalampaka, terapeuta rodzinny z centrum KE.TH.E.A. MOSAIC - centrum, które wspiera imigrantów i uchodźców, oferuje kompleksową pomoc dla osób uzależnionych i ich bliskich, łącząc zasady terapeutyczne ze wsparciem psychospołecznym.   Udziela:

KE.TH.E.A. MOSAIC udziela :

ü  Informacji

ü  Konsultacji

ü  Wsparcia psychologicznego

ü  Wsparcia dla rodziny

ü  Korepetycji języka greckiego

 KE.TH.E.A. MOSAIC wszechstronnie wspiera też imigrantów, którzy  nie mają problemu z uzależnieniem, lecz borykających się z integracją w środowisku greckim. Udziela informacji i konsultacji w zakresie radzenia sobie z trudnościami w rodzinie.Znajomość  języka greckiego nie jest warunkiem zgłoszenia się o pomoc. Wszystkie usługi są świadczone bezpłatnie i poszanowaniem dyskrecji. KE.TH.E.A. MOSAIC wchodzi w skład Centrum Terapeutycznego dla Osób Uzależnionych, wspiera osoby uzależnione od narkotyków i ich rodziny od założenia pierwszej społeczności terapeutycznej w Grecji w roku 1983.