„Śladami Sienkiewicza” podążamy także w Atenach

„Śladami Sienkiewicza” podążamy także w Atenach

 

Mieliśmy ogromną przyjemność i zaszczyt gościć w naszej szkole   wystawę zatytułowaną „Śladami Sienkiewicza”, która została przygotowana przez Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk z udziałem Archiwum Państwowego w Siedlcach z okazji Roku Sienkiewiczowskiego ogłoszonego przez Senat RP w stulecie śmierci pierwszego polskiego noblisty. Uroczyste otwarcie ekspozycji nastąpiło 14 lutego 2020 r. w budynku Zespołu Szkół im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polski w Atenach. W uroczystości wzięli udział pracownicy Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach: Chargé d’affaires Pan Tomasz Wiśniewski, Pani Konsul Joanna Matyjasiak, liczni przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji polonijnych,  Pani Dyrektor Beata Panagiotopoulou, pracownicy szkoły, uczniowie Zespołu Szkół oraz  ich rodzice.

Wystawa „Śladami Sienkiewicza” została zaprezentowana w Atenach w ramach akcji promocji kultury polskiej z okazji obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę z inicjatywy Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach. Ekspozycja zawierała dokumenty z kilkunastu archiwów państwowych i kościelnych, wykorzystane zostały również materiały ze zbiorów Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Podstawowa część materiału archiwalnego prezentowana jest po raz pierwszy. Pierwodruki twórczości literackiej Sienkiewicza wydawane w różnych gazetach i edycjach książkowych od 1869 r. do 1916 r., w tym cenny pierwodruk „Potopu” , odręczne notatki, szkolne wypracowania, czy album rodzinny – wszytko to znalazło się na wystawie. Wiele   archiwaliów dotyczy rodziny Sienkiewiczów wywodzącej się z Wielkiego Księstwa Litewskiego. Można było zobaczyć  m.in. prawie kompletną dokumentację metrykalną rodziny pisarza od strony ojca i matki, sięgającą nieraz połowy XVIII w. Nie zabrakło także wątku uczuciowego. Bogata kolekcja zdjęć przypomina najważniejsze kobiety, która zapisały się w biografii Henryka Sienkiewicza, czyli „Marie jego życia”. Osoba pisarza noblisty zawsze budziła i będzie budzić ogromne zainteresowanie, któremu naprzeciw wychodzi niniejsza wystawa. Wiele napisano o Sienkiewiczu, do dziś jednak pozostały obszary mało zbadane, czy wymagające ponownej weryfikacji.

 

Zaproszeni goście z wielkim zainteresowaniem oglądali wystawę, Chargé d’affaires Pan Tomasz Wiśniewski wyraził zadowolenie z faktu, że ekspozycja dotarła do  polskiej szkoły za granicą,  przypominając uczniom o ich korzeniach i duchowym dziedzictwie  naszego narodu. Zwrócił też szczególną uwagę  na walory literackie  powieści  Sienkiewicza, który swoją oryginalnością i artyzmem na zawsze wpisał się w międzynarodowy kanon mistrzów pióra, stworzył wzorzec powieści historycznej, której bohaterowie żyją własnym życiem i zapisali się na trwałe w świadomości narodowej. Pan Tomasz Wiśniewski stwierdził, że tego typu literatury nie można traktować li tylko jako lektury szkolne, które trzeba przeczytać, je trzeba po prostu znać, wychować się na nich, aby poczuć się prawdziwym Polakiem i zrozumieć istotę polskości.

 

Pani Konsul  Joanna Matyjasiak podkreśliła fakt, że Sienkiewicz jest  jednym z najznakomitszych stylistów, którego język od dawna i po dziś dzień wzbudza zachwyt zarówno masowego czytelnika jak i wytrawnych znawców i smakoszów stylu. Stanowią o tym bogactwa leksykalne, świetna stylizacja archaizująca, umiejętne wyzyskiwanie elementów mowy potocznej i ludowej, wyrazistość i obrazowość, ładunek ekspresywny. Wszystkie te zalety języka Henryka Sienkiewicza są szczególnie cenne dla młodych Polaków żyjących na obczyźnie, ponieważ uświadamiają im i unaoczniają bogactwo i różnorodność języka ojczystego.

Podczas uroczystości zostały wręczone  laureatom szkolnych konkursów   czytelniczych i plastycznych niezwykłe i bogato zdobione wydania dzieł Henryka Sienkiewicza. Nagrody zostały ufundowane przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach.

 

Na uroczystym otwarciu wystawy nie zabrakło także przemówienia autora ekspozycji Pana Bogusława Niemirki pracownika Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Z zawodu prawnik, z zamiłowania historyk i regionalista, przez przypadek znalazł w księgach hipotecznych łukowskich księgę dóbr Okrzeja, będących dobrami rodziny Cieciszowskich, z której pochodziła matka Henryka Sienkiewicza, Stefania. Dzięki tym materiałom i informacjom, jakie w nich znalazł, został… sienkiewiczologiem, czego owocem jest m.in. niniejsza wystawa. Pan Bogusław Niemirka skupił się podczas swego wykładu na powiązaniach pisarza z Atenami i Grecją. Podkreślił, że dwa tygodnie, które spędził Sienkiewicz w Atenach w listopadzie 1886 były dla niego czasem niezwykłym, kiedy mógł się zanurzyć w atmosferę starożytnych Aten, poczuć obecność Platona i Sokratesa: „Pisarz był zafascynowany Atenami, codziennymi wędrówkami po Akropolu i atmosferą tego miejsca. […] Choć nie był prymusem w szkole i nie garnął się do nauki greki, z zamiłowania i zawodu przesiąkł tradycjami greckimi”. Pan Bogusław Niemirka w sposób sugestywny opowiedział o twórczości  pierwszego polskiego noblisty, o filmowym charakterze jego dzieł, które stanowią gotowy scenariusz i w większości zostały przeniesione na ekran, jednocześnie dzięki tej wizualizacji przybliżając twórczość Henryka Sienkiewicza uczniom naszej szkoły.  

Wystawa „Śladami Sienkiewicza” stała się ważnym  wydarzeniem kulturalnym w życiu Polonii ateńskiej i na pewno na długo pozostanie w zbiorowej pamięci. Bardzo dziękujemy organizatorom za możliwość pełniejszego i głębszego poznania życia i twórczości jednego z najwybitniejszych polskich twórców!

Uroczystość została zorganizowana dzięki współpracy Chargé d’affaires Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej Pana Tomasza Wiśniewskiego, pracownika Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk Pana Bogusława Niemirki, Dyrektor ZS w Atenach Pani Beaty Panagiotopoulou i stworzyła możliwość wymiany doświadczeń, integracji środowiska przypominając o korzeniach i duchowym dziedzictwie narodu polskiego.

Uroczystość przygotowały: p. Jolanta Bałdos, p. Lucyna Targońska

Tekst opracowały: p. Beata Goralewska – Siafakas, p. Edyta Karakotsoglou