Komunikat Koronawirus

INFORMATOR DLA RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM Z. MINEYKI PRZY AMBASADZIE RZECYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W ATENACH

Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu, jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą.

Szanowni Rodzice!

Ze względu na zawieszenie zajęć w szkole, zgodnie z zaleceniem MEN, pragniemy podzielić się sugestiami dotyczącymi nauki dzieci  w domu.

Jak zorganizować dzieciom optymalne warunki do nauki w domu.

Podstawą zdrowego funkcjonowania dziecka jest stałość w jego otoczeniu społecznym i rodzinie. Stały rytm funkcjonowania daje dziecku poczucie przewidywalności, a co z tym się wiąże – poczucie bezpieczeństwa. Biorąc pod uwagę czas, w jakim się znaleźliśmy i ograniczenia w funkcjonowaniu szkoły, zaburzony jest rytm funkcjonowania dziecka. Wymaga to większego wysiłku ze strony rodziców, by powtórnie wprowadzić stałość do jego życia.

Oto kilka praktycznych wskazówek :

1.Wspierajcie dzieci w utrzymaniu „szkolnego” trybu dnia.  Planujcie z dziećmi ich dzień czyli: wstawania o tej samej porze i nauki w godzinach odbywania zajęć w szkole (wykonywania zalecanych zadań lub odbywania zajęć z nauczycielami online).

 1. Wyznaczajcie przedział czasowy (od – do), w którym dzieci będą się uczyły. Starajcie się trzymać określonych terminów.
 2. W miarę możliwości zapewnijcie miejsce do nauki sprzyjające skupieniu i efektywnej pracy (biurko/stolik z odpowiednim oświetleniem, krzesło dostosowane do wzrostu dziecka).
 3. Zachęcajcie dzieci do higienicznego trybu nauki (poranna higiena, śniadanie, krótkie przerwy
  w czasie nauki, najlepiej ruchowe).
 4. Ograniczajcie czynniki zakłócające naukę (gry, You Tube, portale). Dopilnujcie, by czas na rozrywkę następował dopiero po wykonaniu zadań lekcyjnych.
 5. Nie obciążajcie dzieci w czasie przeznaczonym na naukę innymi obowiązkami.

Jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą

Dziecko, aby mieć motywację do wykonywania jakichkolwiek zadań, podobnie jak osoba dorosła, musi wiedzieć, po co to robić i dlaczego w taki sposób. Rozmowa rodzica z dzieckiem na ten temat jest podstawą do zrozumienie przez dziecko potrzeby nauki w warunkach domowych, świadomość możliwości sprawdzenia wiedzy przez nauczycieli po jej zakończeniu może zwiększyć motywację dziecka do systematycznej nauki.

Inne motywatory:

 1. Okazujcie zainteresowanie nauką swoich dzieci, ich sukcesami i trudnościami.
 2. Chwalcie swoje dzieci za wytrwałość i systematyczność.
 3. Uświadamiajcie im wartość i znaczenie odbywania nauki w domu dla ich wiedzy i umiejętności.

Wspierająca postawa rodzica, konsekwentne przestrzeganie stałych pór w planie dnia dziecka, jasno sprecyzowane oczekiwania wobec niego w sytuacji nauki poza szkołą mogą ułatwić dziecku przystosowanie się do tej nowej sytuacji.

Jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci.

 1. Monitorujcie cel i czas korzystania przez dzieci z sieci internetowej.
 2. Zachęcajcie do odpowiedzialnego, bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z Internetu.

Nie bójcie się rozmawiać z dziećmi o nowej sytuacji. Jako pomoc do rozmowy podsyłam link
do książeczki (do wykorzystania z naszymi uczniami i ich młodszym rodzeństwem): https://www.medexpress.pl/uploads/files/20200315-121750-dzieci-koronawirus-poradnik.pdf

Jeżeli będziecie potrzebowali pomocy, informacji, wsparcia w związku ze zdalnym nauczaniem lub sprawami wychowawczymi, prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub przez
e-dziennik. Udzielimy ich w miarę naszych możliwości.

Z poważaniem psycholog szkolny

          Mariola Kochanowicz
email kochgr@yahoo.gr