Rekrutacja uzupełniająca

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Zapisy uczniów do klasy I

REKRUTACJA UZUPENIAJĄCA

Zgłoszenie zapisu dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej oraz Liceum Ogólnokształcącego

prowadzone jest on – line

od 28 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021r.

Wypełnione formularze (skan lub zdjęcie/jpg) należy przesłać pocztą elektroniczną

na adres: ateny@orpeg.pl

ZAPIS

dziecka do szkoły zostanie dokonany po dostarczeniu przez rodzica

oryginałów w/w formularzy i kompletu dokumentów zgodnie z wykazem podanym w zakładce „rekrutacje”.

Termin spotkania proszę uzgodnić z sekretariatem szkoły za pośrednictwem poczty elektronicznej  ateny@orpeg.pl