Jesteśmy solidarni z Ukrainą …

W duchu SOLIDARNOŚCI z przeżywającą tragedię wojny Ukrainą
społeczność Szkoły Polskiej w Atenach we współpracy z Ambasadą RP w Atenach oraz Parafią Polską w Atenach

organizuje akcję

                                                „Solidarni z Ukrainą”

W ramach tej akcji odbędzie się w szkole (dla chętnych uczniów i nauczycieli) w dniach
11 i 12 marca 2022 r. (w piątek o godz. 17.45, w sobotę o godz. 11.00)
symboliczna manifestacja łączności z narodem ukraińskim (krótkie przemówienie, modlitwa w intencji pokoju, minuta ciszy – oddanie hołdu poległym w obronie swojej Ojczyzny).

Kontynuacją akcji będzie dobrowolna zbiórka pieniędzy na rzecz pomocy Ukrainie do specjalnej puszki „Solidarni z Ukrainą”  (włączenie się w inicjatywę Parafii Polskiej w Atenach),

a także zbiórka artykułów pierwszej pomocy (artykuły higieniczne, pokarm dla niemowląt, żywność długoterminowa, konserwy, bandaże, opaski uciskowe), które przynosić można do Kościoła Serca Chrystusa Zbawiciela, włączając się tym samym w trwającą już akcję pomocową Parafii Polskiej. (Artykuły gromadzone będą w kancelarii parafialnej po Mszach Świętych w języku polskim.)

 

Organizatorzy  akcji:
Parafia Polska w Atenach
Szkoła Polska w Atenach
Ambasada RP w Atenach