IX Międzynarodowy Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych

 

Drodzy Uczniowie,

chcemy Was  zachęcić do wzięcia udziału w ogłoszonej właśnie IX edycji Międzynarodowego Konkursu Historycznego o Żołnierzach Wyklętych.

Konkurs ten – objęty Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy – skierowany jest do uczniów szkół w Polsce oraz poza jej granicami.

Gorąco Was zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem (w załączeniu) i  zaangażowania się w przygotowanie prac konkursowych.

Wasi Nauczyciele

 

Oto odnośny komunikat od Organizatorów Konkursu:

Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego ogłasza IX Międzynarodowy Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych.
Konkurs objęty jest Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych w Polsce oraz poza granicami naszej Ojczyzny a także osadzonych w Aresztach Śledczych.
Uczestnicy przygotowują prace w kategoriach:
Szkoły podstawowe kl. 0-3
– praca plastyczna
– laurka
Szkoły podstawowe kl. 4-8
– praca plastyczna
– projekt serii znaczków pocztowych
– projekt serii banknotów
– poezja
– piosenka poświęcona pamięci Żołnierzom Wyklętych
– film
Szkoły ponadpodstawowe:
– plakat
– projekt serii znaczków pocztowych
– piosenka poświęcona pamięci Żołnierzom Wyklętych
– film „Raport Witolda Pileckiego Bohatera Niezwyciężonego więźnia w niemieckim obozie KL Auschwitz”.
 Osadzeni w Aresztach Śledczych, Zakładach Karnych:
– praca plastyczna
– projekt serii znaczków pocztowych
– poezja.
Prace przesyłamy na adres:
Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL
02-521 Warszawa ul. Rakowiecka 37 z dopiskiem „IX Międzynarodowy Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych”
Rozpoczęcie Konkursu od 01 marca 2022 r.
Przesyłanie prac do 06 maja 2022 r.
Uroczysta Gala wręczenia nagród – 17 czerwca 2022 r.