Ogłaszamy konkurs na nowe LOGO Szkoły Polskiej w Atenach!

 

Szanowni Nauczyciele, Drodzy Uczniowie i Rodzice!

Niniejszym ogłaszamy konkurs na nowe LOGO Szkoły Polskiej w Atenach.

Ze względu na przekształcenie Zespołu Szkół w Szkołę Polską im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej  w Atenach,
które nastąpiło wraz z początkiem roku szkolnego 2021/2022, dotychczasowe logo wymaga zmiany.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych członków społeczności naszej szkoły do wypróbowania swoich sił i talentów w tym konkursie!

  • Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (LOGO) dla Szkoły Polskiej im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie RP w Atenach.
  • Logo wykorzystywane będzie przez Szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.

                           *

  • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie i nauczyciele Szkoły Polskiej w Atenach, rodzice uczniów, a także inni członkowie ich rodzin
    (np. rodzeństwo, babcie, dziadkowie).
  • Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo.

Dla zwycięzcy/zwycięzców przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Ambasadę RP w Atenach,
która objęła Konkurs swoim honorowym patronatem.

  • Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi 27/28 maja 2022 r. podczas obchodów Dni Polskiego Dziedzictwa.
  • Wręczenie dyplomów i nagród nastąpi 10/11 czerwca 2022 r. podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego.
  • Wyniki konkursu zostaną również ogłoszone na stronie internetowej oraz FB szkoły.

Szczegółowe informacje na temat Konkursu znajdują się w załączonym Regulaminie.

 

                Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie! 

 

Organizatorzy Konkursu:
Kierownik Szkoły
Rada Rodziców Szkoły

 

Do pobrania