Wiceminister Tomasz Rzymkowski z wizytą w Atenach

 

Z wielką radością gościliśmy w dniu 13 czerwca 2022 r. w murach Szkoły Polskiej w Atenach Sekretarza Stanu Wiceministra Tomasza Rzymkowskiego.

Spotkanie ze społecznością szkoły oraz rozmowy na temat oświaty polonijnej były  głównymi punktami wizyty Pana Wiceministra w stolicy Grecji.

Podczas spotkania z nauczycielami i rodzicami wiceminister Tomasz Rzymkowski mówił o planach rozwoju polskich szkół za granicą.
Podkreślał, że działania Ministerstwa Edukacji i Nauki  w tym zakresie są ukierunkowane na uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego oraz wsparcie nauczycieli.

 

 

Spotkanie było również okazją do podsumowania działalności Szkoły Polskiej w Atenach w roku szkolnym 2021/2022, która od września tego roku
przekształcona została z Zespołu Szkół w Szkołę Polską i zmieniła swoją siedzibę.

Na zakończenie pobytu w naszej szkole Pan Wiceminister Tomasz Rzymkowski dokonał wpisu do Kroniki Szkolnej.

 

                        

 

 

Program  wizyty Pana Wiceministra  w Atenach przewidywał  również złożenie  wieńca na grobie  Zygmunta Mineyki – patrona naszej szkoły.