Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

W dniach 10 i 11 czerwca 2022 r. odbyło się  w naszej szkole uroczyste zakończenia roku szkolnego 2021/2022, a także pożegnanie klas ósmych.

Uroczystości  zaszczycili swoją obecnością: Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Grecji – Pan Artur Lompart,
Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Grecji – Pan Sławomir Pyl,
I Radca Ambasady – Pan Tomasz Wiśniewski, Kierownik Referatu Administracyjno-Finansowego – Pani Karolina Sobol -Wiśniewska.

 

                 

 

                        

 

Program artystyczny  przygotowali uczniowie  klas ósmych wraz ze swoimi opiekunami: Panią Lucyną Targońską i Panią Alicją Wawrzynowicz, a także klasa II b LO
z Panią Beatą Goralewską.  Podczas akademii można było wysłuchać wierszy polskich poetów czy muzycznych przebojów w wykonaniu uczniów.

Ósmoklasiści zwrócili się w swoim wystąpieniu do nauczycieli, którym bardzo serdecznie podziękowali za  pracę i trud, za przekazywaną wiedzę,
cierpliwość i troskę.

             

 

            

 

            

 

                   

 

                  

 

Po  zakończeniu części artystycznej społeczność szkolna pożegnała dwóch nauczycieli, którzy zdecydowali się na wyjazd z Grecji:
Panią Joannę Figurę i siostrę Nataszę Bukowską,
dziękując im za pracę w Szkole Polskiej oraz życząc im wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i dalszej pracy zawodowej.

 

                 

 

Następnie Pani Kierownik Anna Sardis odczytała  list Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Pani Justyny Kralisz
skierowany do uczniów, rodziców i nauczycieli z okazji zakończenia roku szkolnego 2021/2022.

Pani Kierownik w krótkim przemówieniu podsumowała pracę Szkoły Polskiej w Atenach w kończącym się roku szkolnym 2021/2022. Podkreśliła, że rok ten  był dla społeczności szkolnej czasem szczególnym ze względu na przekształcenie Zespołu Szkół w Szkołę Polską oraz zmianę siedziby szkoły.
Ku wielkiej radości  wszystkich podmiotów tworzących społeczność szkolną, wyzwania zostały jednak podjęte i z sukcesem zrealizowane!

                          

 

W dalszej części uroczystości  nastąpiło rozdanie nagród tegorocznym laureatom licznych konkursów oraz uczniom, którzy zdobyli celujące wyniki w nauce,
a także uczniom szczególnie zaangażowanym w działalność szkoły.

 

                   

 

                    

 

                  

 

              

 

              

 

               

 

 

            

 

 

Kierownik Szkoły wraz z Radą  Rodziców zwrócili się ze szczególnymi podziękowaniami do pracowników placówki dyplomatycznej – Ambasady RP w Atenach
z Panem Ambasadorem Arturem Lompartem na czele –
za nieustające i pełne zaangażowania wspieranie pracy Szkoły. Wyrazem wdzięczności były symboliczne dyplomy.

 

Rodzice, którzy przez cały rok szkolny z wielkim zaangażowaniem wspierali działalność szkoły, otrzymali  listy pochwalne, dyplomy i nagrody książkowe.
Gorące podziękowania skierowane zostały zwłaszcza do Rady Rodziców za niezwykły zapał i troskę o jak najlepsze funkcjonowanie szkoły.

Przewodnicząca Prezydium Rady Rodziców – Pani Agnieszka Świder, zabierając głos, stwierdziła, że praca na rzecz szkoły była radością rodziców, którzy – mimo swoich licznych obowiązków – starają się wspierać i współtworzyć środowisko Szkoły Polskiej. Serdecznie podziękowała Pani Kierownik za rok wytężonej, wspólnej pracy dla dobra tego środowiska.

       

           

 

           

 

            

 

           

 

           

 

              

 

Podczas uroczystości nastąpiło również oficjalne ogłoszenie wyników konkursu na nowe LOGO  szkoły.
Zwycięski projekt – autorstwa Martyny Gębuś oraz p. Lizy Kasteli –   został publicznie przedstawiony,
a honorowy dyplom odebrała jedna z dwóch współautorek pracy – p. Liza Kasteli.

SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!

                     

 

Wystawę wszystkich zgłoszonych do konkursu prac można było obejrzeć na placu szkolnym.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom konkursu za ich zaangażowanie!

 

            

 

 

Na zakończenie uroczystości uczniowie udali się do sal lekcyjnych ze swoimi opiekunami, aby otrzymać świadectwa i pożegnać się z przyjaciółmi.

 

ŻYCZYMY WSZYSTKIM WSPANIAŁYCH WAKACJI!!!

 

Do zobaczenia we wrześniu!

 

Tekst: Alicja Wawrzynowicz     Zdjęcia: Jadwiga Wrona

Do pobrania