Projekt „Senat Polonii Europy” 2022

 

Kochani Absolwenci Szkoły Polskiej w Atenach, Drodzy Rodzice i Przyjaciele Szkoły,

serdecznie zachęcam do zapoznania się z założeniami  projektu „Senat Polonii Europy” oraz  zgłaszania chęci udziału w tegorocznej edycji tego projektu.

Jest to 5-dniowy cykl spotkań, szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych i paneli dyskusyjnych,
którego celem jest aktywizacja działaczy polonijnych na rzecz tworzenia polskiego miękkiego
lobbingu w Europie. W trakcie trwania projektu Uczestnicy wezmą udział w profesjonalnych
szkoleniach z bezpieczeństwa informacji, tworzenia mediów i budowy lobbingu, odwiedzą
instytucje i miejsca kluczowe z punktu widzenia polskiej historii i kultury, a także odbędą liczne
spotkania z osobami tworzącymi polską politykę zagraniczną i polonijną.

Projekt odbędzie się na przełomie września i października  w Warszawie i Krakowie.

Rekrutacja odbywa się poprzez przesłanie aplikacji zgłoszeniowej na stronie internetowej projektu:
senatpolonii.org

Nabór zgłoszeń trwa do 31 sierpnia 2022, zaś wyniki zostaną ogłoszone 1 września.
Do udziału w projekcie są zaproszeni działacze polonijni w wieku 19 – 35 lat, którzy mają polskie
obywatelstwo i znajomość języka polskiego przynajmniej na poziomie C1.

Grupę docelową stanowią działacze polonijni, liderzy społeczni, działacze samorządowi, dziennikarze, aktywiści, studenci, przedsiębiorcy, twórcy kultury, pracownicy i wolontariusze organizacji pozarządowych oraz placówek naukowych. Łącznie do 25 pełnoletnich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej – przedstawicieli Polonii oraz osób działających na rzecz Polonii i Polaków za granicą, mieszkających lub działających na terenie Europy (w tym w Polsce).

Organizator zapewnia zwrot kosztów podróży do 700 PLN, noclegi, wyżywienie i transport na
terenie Polski.

,Senat Polonii Europy’’, tworzony przez Fundację Hagia Marina, jest interdyscyplinarną inicjatywą szkoleniowo – warsztatową skierowaną do Polonii i Polaków zamieszkujących cały kontynent europejski. Inicjatywa powstała w dużej mierze dzięki dofinansowaniu ze środków KPRM w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Głównym założeniem projektu jest stwarzanie możliwości dla młodych polskich działaczy społecznych do uczestnictwa w organizowanej w Polsce szkole liderów.

 

Osobą do kontaktu w sprawie rekrutacji do projektu „Senat Polonii Europy” jest Ksenia Alhaug:

tel.: +48 731 051     654,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          e-mail: senat.polonii@gmail.com

 

Szczegółowy opis rekrutacji znajduje się w załączniku.

 

Z wakacyjnymi  pozdrowieniami 🙂

Anna  Sardis

Kierownik Szkoły Polskiej w Atenach

 

 

Do pobrania