WITAJ SZKOŁO! Rok szkolny 2022/2023 rozpoczęty!

                           

 

Witaj, szkoło!

W dniach 9  i 10 września 2022 r. uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2022/23.

Z niecierpliwością czekali na ten dzień uczniowie, nauczyciele i rodzice.

Cieszymy się, że po wakacyjnej przerwie mogliśmy się znowu spotkać w murach  Szkoły Podstawowej nr 1 w dzielnicy Egaleo, która z wielką przychylnością gości nas już kolejny rok.

W oficjalnej części uroczystości udział wzięli dostojni polscy i greccy goście:

 

            

 

  • Ambasador RP w Republice Greckiej – Pan Artur Lompart
  • Attache obrony Ambasady RP w Republice Greckiej  – Pan płk Jan Kurdziałek
  • Wicekonsul Ambasady RP w Republice Greckiej  – Pani Anna Maleta
  • Duszpasterz Polonii ateńskiej – Ojciec Marcin Baran
  • Przedstawiciel na Grecję Stowarzyszenia im. Juliusza Słowackiego – Pan Marek Nadolski
  • Kompozytor – Pan Nikolaos Filaktos
  • Burmistrz Dzielnicy Egaleo – Pan Jannis Gkikas
  • Przewodniczący Komitetu Szkolnego przy Urzędzie Miasta Egaleo – Pan Nikolaos Kavvadias
  • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Egaleo – Pan Alexandros Karvounis

oraz

nasi drodzy uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły. Wszyscy zostali bardzo serdecznie przywitani przez  Panią Kierownik Annę Sardis.

 

              

Po odśpiewaniu polskiego hymnu narodowego i wysłuchaniu hymnu Grecji, uczennice LO odczytały list Ministra Edukacji Narodowej Pana Przemysława Czarnka  oraz list Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą  Pani Justyny Kralisz.

 

                 

 

Następnie głos zabrała  Pani Kierownik Anna Sardis, która podziękowała wszystkim za przybycie, przedstawiła społeczności szkolnej nowych nauczycieli i pracowników obsługi, poinformowała
o przeprowadzonym remoncie w najstarszym z budynków szkoły oraz przedstawiła pokrótce wiodące plany i cele edukacyjne oraz wychowawcze w nowym roku szkolnym.

 

                            

 

Kolejnym, niezwykle ważnym punktem było rozdanie nagród przyznanych w konkursie pt. „Nasze nowe LOGO”, a ufundowanych przez Ambasadę RP w Atenach. Laureatki otrzymały zestaw składający się z plecaka i kubka, a osoby wyróżnione czapeczki z daszkiem – wszystkie nagrody były sygnowane zwycięskim LOGO szkoły. Sobotnim Laureatom nagrody wręczała osobiście
Pani Wicekonsul Anna Maleta, która przy tej okazji życzyła wszystkim uczniom Szkoły Polskiej zapału do nauki i radości z odnoszonych sukcesów w nowym roku szkolnym.

 

                                 

 

 

 

 

                      

 

Obecny na uroczystości (w piątek) burmistrz dzielnicy Egaleo Pan Jannis Gkikas, w swoim krótkim przemówieniu wyraził radość i zadowolenie ze współpracy z naszą szkołą, podkreślił, że uznaje nas, Polaków zrzeszonych wokół Szkoły Polskiej, za pełnoprawnych mieszkańców dzielnicy i życzył wszystkim uczniom, nauczycielom oraz dyrekcji szkoły wielu sukcesów.

W sobotę z równie serdecznymi życzeniami zwrócił się do społeczności Szkoły Polskiej Przewodniczący Komisji Szkolnej przy Urzędzie Miasta Egaleo – Pan Nikos Kavvadias.

 

                    

 

                  

 

 

Na zakończenie części oficjalnej Inauguracji nowego roku szkolnego 2022/23 – przed udaniem się uczniów do sal lekcyjnych z Opiekunami klas, nastąpiło uroczyste błogosławieństwo społeczności szkolnej oraz obiektu szkolnego przez Ojca Marcina Barana – Duszpasterza Polonii ateńskiej.

 

                         

 

W sobotę, 10 września,  z wielką radością powitaliśmy nowych członków społeczności szkolnej –  uczniów klas pierwszych, którzy z wielką odwagą przekroczyli próg naszej polskiej szkoły,
by poznać nowe koleżanki i kolegów oraz swoje Panie wychowawczynie – Panią Elżbietę Pułę i Panią Beatę Panagiotopoulou.

 

                 

 

Po tej wzruszającej chwili wszyscy uczniowie i ich rodzice udali się wraz z opiekunami do wyznaczonych sal lekcyjnych w celu zapoznania się z planem lekcji i  wszelkimi kwestiami organizacyjnymi, a zaproszeni Goście przeszli  do biblioteki szkolnej, by wziąć czynny udział w XI edycji  akcji Narodowe czytanie.

 

ŻYCZYMY CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI SZKOŁY POLSKIEJ W ATENACH DOBREGO, TWÓRCZEGO I BEZPIECZNEGO NOWEGO ROKU SZKOLNEGO!!!

 

 

 

Tekst: Anna Piłat        Zdjęcia: Jadwiga Wrona

 

 

Do pobrania