14 Międzynarodowy Konkurs Artystyczny im. Włodzimierza Pietrzaka

Drodzy Uczniowie,

w imieniu Organizatorów XIV Międzynarodowego  Konkursu Artystycznego   im. Włodzimierza Pietrzaka

pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem” zapraszamy Was serdecznie  do wzięcia w nim udziału.
Oto szczegółowe informacje dotyczące Konkursu:

Fundacja „PRO ARTE CHRISTIANA” zaprasza dzieci i młodzież do udziału w XIV Międzynarodowym Konkursie Artystycznym im. Włodzimierza Pietrzaka

pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”.
Konkurs odbywa się pod Honorowym Patronatem Elżbiety Witek, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
Organizatorem i pomysłodawcą wszystkich edycji jest Maciej Konieczny.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 20 lat.

Jego celem jest inspirowanie dzieci i młodzieży do twórczości artystycznej oraz promowanie dorobku poetyckiego i postaci Włodzimierza Pietrzaka, zapomnianego poety, krytyka literackiego, żołnierza Powstania Warszawskiego.

Konkurs rozpoczął się 1 października 2022 roku, a prace plastyczne, fotograficzne i zgłoszenia recytatorskie ( linki do nagranych recytacji ) należy przesłać do 6 stycznia 2023 roku.Konkurs podzielono na trzy artystyczne kategorie: plastyczną, fotograficzną i recytatorską ( recytacja wierszy Włodzimierza Pietrzaka ).

Tematyka prac plastycznych i fotograficznych:

– Polska moja Ojczyzna,– Polskie obrzędy i zwyczaje ludowe,– Sport,– Kapliczki maryjne,– Szczęśliwy, kto sobie Patrona, Józefa ma za Opiekuna …– Kosmos,– Makro i mikro świat,– Bohaterowie bajek i baśni,

– Bóg Ojciec,

Format prac plastycznych – A4, fotograficznych – 20 x30 cm

Jeden uczestnik konkursu może nadesłać 3 prace plastyczne i fotograficzne.

Konkurs recytatorski odbędzie się online. Uczestnicy przygotowują dwa wybrane przez siebie wiersze Włodzimierza Pietrzaka spośród zamieszczonych na stronie www.proartechristiana.pl

Prace plastyczne i recytatorskie ocenią profesorowie i adiunkci z Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prace fotograficzne ocenią profesorowie z Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi.

Finał konkursu połączony z wręczeniem nagród i otwarciem wystawy pokonkursowej odbędzie się 22 kwietnia 2023 roku w Kaliszu.Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody m.in. banknoty kolekcjonerskie, srebrne monety kolekcjonerskie, nagrody książkowe, pobyty weekendowe w pięknych zakątkach Polski, tablety.Dotychczasowe edycje pokazały, że konkurs dociera do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i średnich, a nawet studentóworaz do podopiecznych świetlic terapeutycznych i ośrodków dla osób niepełnosprawnych, często z małych miejscowości.

Regulaminy konkursu są dostępne na stronie www.proartechristiana.pl
Uwaga:
w konkursie nie mogą brać udziału laureaci I, II i III miejsca oraz laureaci wyróżnienia w dotychczasowych edycjach konkursu.
dr Beata Michalak – Konieczna

Przewodnicząca KapitułyMiędzynarodowego Konkursu Artystycznegoim. Włodzimierza Pietrzaka____________________________________Fundacja „Pro Arte Christiana”ul. Stawiszyńska 163 DOM62-800 KaliszPolska

e-mail: proartechristiana14@interia.eu