PARTNERSTWO SZKÓŁ – PARTNERSTWO GMIN

Z ogromną przyjemnością gościliśmy w naszej Szkole przedstawiciela władz samorządowych z województwa pomorskiego, Wójta gminy Kolbudy –  Pana Andrzeja Chruścickiego
oraz Dyrektor największej metropolitalnej szkoły w tym rejonie – Panią Sabinę Leyk-Kanię.

 

                         

 

Szanowni Goście przybyli na zaproszenie Pani Dyrektor Anny Sardis,  a nadrzędnym celem tej wizyty było nawiązanie współpracy ze Szkołą Polską w Atenach  oraz relacji partnerskich z władzami dzielnicy Egaleo, dzięki życzliwości których możemy prowadzić polską działalność edukacyjną w siedzibie greckiej szkoły.
Uroczyste złożenie propozycji nawiązania współpracy między szkołami oraz gminami nastąpiło w dniu 7 października 2022 r. podczas Wieczoru Polskiego Filhellenizmu.

Tego samego dnia przed południem w bibliotece szkolnej odbyło się polsko – greckie spotkanie, w którym uczestniczyli  nasi Goście – Pani Sabina Leyk- Kania, Pan Andrzej Chruścickiego, Pani Dyrektor Anna Sardis oraz Dyrektor szkoły greckiej- Pan Aleksandros  Karvounis i  Pan Nikos Kavadias – Przewodniczący Komitetu Szkolnego  przy Urzędzie Miasta Egaleo.

Pan Wójt z entuzjazmem i ogromną dozą patriotyzmu lokalnego opowiedział o swojej gminie, jej malowniczym położeniu nad jeziorami, terenach zielonych  obejmujących 34% obszaru gminy Kolbudy, a także zwrócił uwagę na wielki potencjał i szybki rozwój regionu dzięki  bliskiej odległości od miasta Gdańska, które dla nas, Polaków, było i jest „oknem na świat”.
Słowa poparte były dowodami, czyli przepięknymi zdjęciami zamieszczonymi w folderach przywiezionych przez Gości.

Pan Wójt poinformował także o tym, że gmina Kolbudy od 15 lat współpracuje w ramach partnerstwa miast z miejscowością w Niemczech, w Bawarii. W ramach tej współpracy odbywa się, oprócz wielu innych działań, także coroczna wymiana uczniów.

Pani Dyrektor metropolitalnej Szkoły Podstawowej w Kowalach z kolei przedstawiła szkołę, którą zarządza. Wszyscy byli pod wrażeniem pięknego, w pełni wyposażonego nowoczesnego kompleksu z boiskami i placami zabaw. Szkoła imponuje wielkością – dość powiedzieć, że  uczy się w niej  ok. 1500 uczniów, pracuje 150-ciu nauczycieli, a klasy pierwsze – to „tylko” …27 oddziałów!

 

W poniedziałek, 10.10.2022 r.,  polscy Goście zostali bardzo ciepło przyjęci  w Urzędzie Miasta przez burmistrza dzielnicy Egaleo – Pana Janisa Gkikasa,  który z wielkim zainteresowaniem zapoznał się z działalnością polskiej gminy, jej historią, zabytkami i innymi atrakcjami turystycznymi, które są jej atutem.

 

                   

 

 

                       

 

Pan Burmistrz podkreślił, iż współpraca z polską społecznością w dzielnicy Egaleo układa się bardzo dobrze i  bardzo pozytywnie odniósł się do propozycji podjęcia działań także w ramach  Partnerstwa z gminą Kolbudy w Polsce.

Podkreślił, że narody grecki i polski wiele łączy – podobna w wielu aspektach historia związana z walką o swoją niepodległość, wspólne wartości, które uznajemy za ważne, a także –  obecnie –
przynależność do wspólnoty UE.

Spotkanie przebiegło w bardzo życzliwej, przyjaznej atmosferze. W końcowej części  nadeszła pora na wymianę symbolicznych upominków i sesję zdjęciową.

W spotkaniu udział wzięli:

  1. Jannis Gkikas – Burmistrz Dzielnicy Egaleo
  2. Nikolaos Asimakopoulos – Wiceburmistrz ds. Edukacji, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Egaleo
  3. Ilias Mavdros – Wiceburmistrz ds. Polityki Społecznej i Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miasta Egaleo
  4. Nikolaos Kavadias – Przewodniczący Komitetu Szkolnego Szkolnictwa Podstawowego przy Urzędzie Miasta Egaleo
  5. Andrzej Chruścicki – Wójt Gminy Kolbud
  6. Sabina Leyk-Kania – Dyrektor metropolitalnej Szkoły Podstawowej w Kowalach
  7. Elżbieta Panagiota Nawrocka – Prezes Fundacji im. Juliusza Słowackiego w Gdańsku
  8. Anna Sardis – Dyrektor Szkoły Polskiej w Atenach
  9. Anna Piłat – nauczyciel bibliotekarz Szkoły Polskiej w Atenach

Tekst: Anna Piłat