ZAPISY DO ODDZIAŁU DZIECIĘCEGO 3-6 LAT

Informujemy Rodziców, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. poz. 2097) w Szkołach Polskich za granicą – w tym w Szkole Polskiej w Atenach –  istnieje możliwość utworzenia oddziału dziecięcego dla dzieci w wieku 3-6 lat (§ 12a).

Rodziców zainteresowanych zapisem dziecka prosimy o przesłanie do sekretariatu Szkoły ZGŁOSZENIA z następującymi danymi:

1)      Nazwisko i imię dziecka

2)      Data urodzenia

3)      Rodzaj dokumentu tożsamości (paszport polski/paszport grecki /dowód osobisty polski/dowód osobisty grecki)

4)      Dane kontaktowe rodziców:

  • nazwisko i imię matki, nr telefonu i adres poczty elektronicznej (e-mail)
  • nazwisko i imię ojca, nr telefonu i adres poczty elektronicznej (e-mail)

Prosimy również o wydrukowanie, podpisanie i przesłanie zeskanowanej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych (w załączeniu).

Zgłoszenia prosimy kierować na adres ateny@orpeg.pl do końca grudnia 2022 r. / UWAGA!  PRZEDŁUŻONY TERMIN: do 8 stycznia 2023r.

Ewentualne utworzenie oddziału dziecięcego w Szkole Polskiej w Atenach uzależnione będzie od liczby zgłoszeń.
Zajęcia dla dzieci przewidziane byłyby jeden raz w tygodniu najprawdopodobniej w godzinach popołudniowych i rozpoczęłyby się od drugiego semestru roku szkolnego 2022/2023.

Istnieje również możliwość wstępnego zapisu dzieci do oddziału dziecięcego, który utworzony zostanie dodatkowo od września 2023r.

 

                                                        

Szkoła Polska im. Zygmunta Mineyki 

przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach

122 – 42 Ateny, Miaouli 35 / Pergamou 90

tel. +30 6936591816

www.ateny.orpeg.pl  

 

 

 

 

Do pobrania