Nasi Pierwszoklasiści są już pełnoprawnymi uczniami! PASOWANIE NA UCZNIA SZKOŁY POLSKIEJ W ATENACH

                                                

 

3 grudnia 2022 r. odbyło się w naszej Szkole uroczyste pasowanie na ucznia. W tym wyjątkowym dniu w podniosłej atmosferze, w obecności rodziców, Pierwszoklasiści ślubowali ,,..być dobrymi uczniami i Polakami, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.’’ Po złożeniu ślubowania Pani Dyrektor Anna Sardis dokonała symbolicznego pasowania na ucznia, dotykając ołówkiem ramion Pierwszoklasistów i  wypowiadając zdanie: ,,Pasuję Cię na ucznia Szkoły Polskiej w Atenach’’.

 

                      

 

                    

 

                     

 

                     

 

                       

 

                          

 

 

                      

 

                    

 

                     

 

 

Przed uroczystym pasowaniem dzieci zaprezentowały swoją wiedzę i umiejętności. Zadaniem dzieci było zaśpiewanie piosenek, recytacja wierszy i przejście prób: mądrości, zręczności, znajomości regulaminu szkoły, znajomości znaczenia kolorów- elementów ruchu drogowego. Następnie Pani Dyrektor pogratulowała dzieciom wspaniałego występu. A potem przyszedł czas na symboliczne prezenty: Rada Rodziców ufundowała tarcze szkolne, Rodzice rożki obfitości i piękne dyplomy.

 

               

 

               

 

             

 

 

                      

 

                         

 

                           

 

                            

 

Po uroczystości odbył się wspaniały poczęstunek. Mama Natalki specjalnie na tę okazję przygotowała tort Pierwszoklasisty.

 

                    

 

                     

 

                    

 

 

Ślubowanie uczniów klas pierwszych to ważne wydarzenie nie tylko dla dzieci, ale również dla ich rodziców. Ten dzień pozostanie w pamięci nas wszystkich.

 

Tekst: Elżbieta Puła                   Zdjęcia: Jadwiga Wrona