Planujemy nasze działania – spotkanie środowiska szkolnego z Ambasadorem i Konsulem RP w Grecji

      

 

W piątek 27 stycznia 2023r. w bibliotece naszej szkoły odbyło się spotkanie przedstawicieli środowiska szkolnego z Ambasadorem RP w Grecji –
Panem Arturem Lompartem
oraz Konsulem RP w Atenach – Panem Sławomirem Pylem.
Celem spotkania było omówienie przyszłych działań Szkoły – planowanych na II półrocze roku szkolnego 2022/2023  –
we współpracy z placówką dyplomatyczną i greckim środowiskiem lokalnym.

Wśród dyskutowanych tematów znalazły się obchody 80. rocznicy śmierci Jerzego Iwanowa-Szajnowicza – bohatera Polski i Grecji, podjęcie współpracy z organizacjami charytatywnymi działającymi w środowisku lokalnym, organizacja dorocznych Dni Kultury Polskiej, udział społeczności szkolnej w wydarzeniach kulturalnych, sportowych i narodowych  organizowanych przez środowisko greckie. Ważnym wątkiem piątkowych rozmów było szukanie nowych skutecznych sposobów promocji działalności Szkoły Polskiej, a poprzez to promocji polskiej kultury i języka
w środowisku greckim. Uczestnicy spotkania ze szczególnym zainteresowaniem wysłuchali propozycji Samorządu Uczniowskiego na temat możliwości szerszego wykorzystania mediów społecznościowych. Pan Ambasador wystąpił z propozycją zorganizowania warsztatów dla młodzieży i nauczycieli związanych z tym tematem.

„Burza mózgów” w szkolnej bibliotece poprzedzona została słodkim poczęstunkiem w postaci tradycyjnej greckiej „WASILOPITY”, którą  grecki zwyczaj każe dzielić się z początkiem Nowego Roku. Szczęśliwy pieniążek z napisem „ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ” („Dobrego Roku!”) przypadł w udziale Panu Konsulowi 🙂 Gratulujemy!!!

 

                          Dziękujemy serdecznie Panu Ambasadorowi oraz Panu Konsulowi za inicjatywę zorganizowania spotkania ze środowiskiem szkolnym
                                                                                                                                oraz otwartość na wspólne działania!

 

 

                                             

 

Tekst: Anna Sardis                                   Zdjęcia: Jadwiga Wrona