ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W VIII EDYCJI KONKURSU PATRIA NOSTRA

                         

 

Zapraszamy do udziału w VIII edycji Filmowego Konkursu Historycznego Patria Nostra.

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o historii Polski, krzewienie patriotyzmu, etyki chrześcijańskiej, budowa poczucia wspólnoty wśród młodych Polaków.

🌐 Drużyny polonijne mogą rejestrować się zarówno w konkursach regionalnych, jak i w konkursie światowym (lub w dwóch konkursach jednocześnie):
https://konkurs-patrianostra.pl/rejestracja-uczestnikow?contest=edycja-viii-region-poludniowy-2023
https://konkurs-patrianostra.pl/rejestracja-uczestnikow?contest=edycja-viii-region-polnocny-2023
https://konkurs-patrianostra.pl/rejestracja-uczestnikow?contest=edycja-viii-region-wschodni-2023
https://konkurs-patrianostra.pl/rejestracja-uczestnikow?contest=edycja-viii-region-zachodni-2023

https://konkurs-patrianostra.pl/rejestracja-uczestnikow?contest=edycja-viii-konkurs-swiatowy-2023

👥 Konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku 12 – 19 lat.

🎬 Zadanie konkursowe polega na wykonaniu krótkiego filmu lub animacji dotyczącej ważnego wydarzenia z historii Polski.

 

Rejestracja uczestników: do 31 marca  2023 r.

 

               Serdecznie zapraszamy do udziału!