DRZEWKO KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO W OGRODACH MEGARO MUSIKIS W ATENACH!

                         
                                             ***                                                                                                                    ***
W sobotę 1 kwietnia 2023 r. reprezentacja uczniów, nauczycieli i rodziców Szkoły Polskiej w Atenach na zaproszenie Ambasadora RP w Grecji Pana Artura Lomparta wzięła udział w pięknej, symbolicznej ceremonii – zasadzenia drzewka upamiętniającego zmarłego w 2020 r. znakomitego polskiego kompozytora, dyrygenta i pedagoga – profesora i wieloletniego rektora Akademii Muzycznej w Krakowie – KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO.
                                                                                            ***
Uroczystego zasadzenia drzewka (akacji) dokonał Pan Ambasador Artur Lompart oraz Prezes Megaro Musikis Pan Nikos Pimblis.
                                                                                            ***
Bardzo się cieszymy, że jako społeczność Szkoły Polskiej w Atenach mogliśmy uczestniczyć w tej ceremonii i poczuć po raz kolejny dumę z bycia Polakami!
                                     ***                                                                                      ***                                                                                         ***
                                                                
                           ***                                                                                                    ***                                                                                        ***
                                                               
                                                      ***                                                                 ***                                                                ***
                                     
                                                 ***                                                                                                                               ***
                                    
                                    ***                                                                                                                                                       ***
Serdecznie dziękujemy za zaproszenie!
                ***                                        ***
Tekst: Anna Sardis               Zdjęcia: Joanna Karwowska