PROJEKT WSPÓŁPRACY SZKOŁY POLSKIEJ W ATENACH ZE SZKOŁAMI W RUMI

                                              ***                                                                                                                                  ***
Z wielka radością rozpoczęliśmy w sobotę 1 kwietnia br. (i nie był to primaaprlisowy żart!) planowany od dawna projekt współpracy pomiędzy naszą szkołą a dwiema szkołami w Polsce –
                                                                                                                       ***
Sam pomysł projektu zrodził się już w październiku 2022 r. podczas spotkania z przedstawicielami Urzędu Miasta Rumi w Atenach z okazji Wieczoru Polskiego Filhellenizmu.
Założeniem  – wstępnie wówczas zarysowanego przedsięwzięcia –  było podjęcie współpracy, która pozwoli uczniom z wymienionych szkół w Polsce i w Atenach nawiązać kontakt i dzielić się swoim doświadczeniem oraz pomysłami, a także podejmować razem różnego typu działania…
                                                                                                                       ***
Spotkanie inauguracyjne młodzieży poprzedzone było konferencją on-line dyrektorów szkół – p. dyr. Beaty Kędzierskiej,  p. dyr. Marzeny Górskiej i p. dyr. Anny Sardis
z Wiceburmistrzem Miasta Rumi – p.Piotrem Wittbrodtem, który objął projekt swoim patronatem.
                                                                                                                       ***
Podczas pierwszego spotkania z udziałem uczniów w sobotnie południe 1 kwietnia uczestnicy projektu mieli okazję poznać się i przedstawić sobie wzajemnie, opowiadając o swoich szkołach, zainteresowaniach, sposobach spędzania wolnego czasu, osiągnięciach sportowych i nie tylko oraz planach na przyszłość i marzeniach…
Okazało się, że zainteresowania młodych ludzi żyjących w Polsce i w Grecji nie różnią się tak bardzo od siebie! 🙂
                                              ***                                                                                                                           ***
                        
                                            ***
                                           ***
Aby przybliżyć trochę Grecję naszym rozmówcom z Polski uczeń  kl. VIII c naszej szkoły – Maciek Gorycki przygotował  krótką prezentację na temat kuchni greckiej, którą zaprezentował
uczestnikom spotkania. Nasi uczniowie opowiedzieli   także  o systemie edukacji w Grecji i porównali  go z polskim systemem edukacyjnym.
                                         ***                                                                                                                                   ***
                              
                                              ***                                                                                                                               ***
                              
                                              ***                                                                                                                                  ***
                               
                                              ***                                                                                                                                ***
                               
                                            ***                                                                                                                                     ***
                                
                                                                                                                        ***
                                                                       
                                                                                                                        ***
Czas spotkania upłynął bardzo szybko! Widoczna na początku trema związana  z wypowiadaniem się na forum powoli ustąpiła, a na jej miejscu pojawiła się chęć dzielenia się naszymi doświadczeniami i rozmowy…
                                            ***
Kolejne spotkanie zaplanowane zostało na koniec kwietnia.
                                                                                                                          ***
                                                                Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu,
a referatowi informatyki Urzędu Miasta Rumi za zadbanie o stronę techniczną naszego wirtualnego połączenia!
                ***                           ***
Tekst: Anna Sardis        Zdjęcia: Jadwiga Wrona