PASOWANIE NA CZYTELNIKA UCZNIÓW KLASY I C

„Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy,                                                                                                                                                                                                                                                                           który puste życie napełnia światłem,                                                                                                                                                                                                                                                                                                a puste serca wzruszeniem”.

                               Kornel Makuszyński

 

Ślubowanie przyszłych czytelników z klasy I c, które odbyło się 1 kwietnia  2023 r. w Szkole Polskiej w Atenach , było dla nich ogromnym przeżyciem.

Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania utworów w języku polskim.

Uroczystość zaczęła się od pogadanki, z której dzieci dowiedziały się od bibliotekarza Pani Grażyny Adamidu , dlaczego warto czytać książki i jak je szanować.

 

 

                                       

 

Następnie najmłodsi rozwiązywali zagadki, układali puzzle oraz poznawali nowe polskie słowa dotyczące Biblioteki. Zapoznali się także z regulaminem biblioteki, księgozbiorem przeznaczonym
dla najmłodszych czytelników, sposobem wypożyczania książek  oraz z „Prośbami  Książki”.

 

                                      

 

 

                                       

 

 

 

                                                   

 

 

                                                                                                                                                     

 

Zanim uczniowie złożyli przyrzeczenie musieli wykazać się także znajomością bajek i bajkowych postaci, z czym znakomicie sobie poradzili.

Pierwszoklasiści złożyli uroczyste przyrzeczenie, że książki będą kochać i szanować. Od tego momentu uczniowie klasy I c stali się pełnoprawnymi czytelnikami biblioteki szkolnej.

 

                           

 

Po przyrzeczeniu Pani Dyrektor Anna Sardis uroczyście pasowała pierwszoklasistów na czytelnika.

 

                                                 

 

Opiekun klasy Pani Beata Panagiotopoulou z radością pogratulowała uczniom wstąpienie do grona czytelników Szkoły Polskiej w Atenach.

Następnie uczniowie wypożyczyli samodzielnie wybraną  książkę. Otrzymali również od bibliotekarza Pani Grażyny Adamidu list do rodziców, który podkreślał rolę rodziny w kształtowaniu u dzieci nawyku czytania.

Wszyscy otrzymali słodkie upominki  ufundowane przez Radę Rodziców
i  pamiątkowe zakładki do książek.

Uroczystość przebiegła w miłej i przyjaznej atmosferze. Mamy nadzieję, że od tej pory każdy pierwszak będzie często odwiedzał bibliotekę szkolną i osobiście poznawał zaczarowany świat bajek.

Pierwsze spotkanie z biblioteką szkolną to wyjątkowa uroczystość, a pierwsze wypożyczenie książki powinno na długo pozostać w pamięci dziecka.

 

 

                                              

 

 

Tekst: Pani Beata Panagiotopoulou                            Zdjęcia: Pani Jadwiga Wrona