«Werther» Julesa Masseneta w Operze Narodowej STAVROS NIARCHOS Hall w Atenach

 

W niedzielę 2 kwietnia 2023 r. Uczniowie z klasy III a LO i IV LO mieli przyjemność uczestniczyć w wieczorze operowym w Stavros Niarchos Hall. Liryczny dramat oparty na powieści epistolarnej znakomitego twórcy epoki niemieckiego romantyzmu Johanna Wolfganga Goethego «Cierpienia młodego Wertera» wyreżyserowany przez Spyrosa A. Evangelatosa zapierał dech w piersiach śpiewem włoskiego tenora Francesco Demuro w roli Wertera. Francuska opera z 1892r.,wystawiona pierwszy raz w Wiedniu opowiadała słowami libretta i muzyką o nieszczęśliwej romantycznej miłości. Minimalistyczna scenografia pozwalała skoncentrować uwagę na treści, muzyce i śpiewie, a także interpretacji romantycznego dzieła przez kompozytora europejskiego modernizmu. Końcowa scena, ukazującą zakrwawionego, umierającego Wertera, śpiewającego ostatnią arię w pozycji horyzontalnej po prostu zachwyciła i wzruszyła.

Nasza wyprawa w głąb ludzkiego serca zakończyła się o godzinie 22.00

 

Tekst: Beata Goralewska                 Zdjęcie: Beata Goralewska