ROZPOCZĘLIŚMY PROJEKT LATAJĄCA PORADNIA W NASZEJ SZKOLE !

                     
                                              ***                                                                                                                     ***
Z ogromną radością  informujemy, że Szkoła Polska w Atenach  rozpoczęła swoje uczestnictwo w projekcie ORPEG LATAJĄCA PORADNIA on-line 2023!

PROJEKT ma na celu przeprowadzenie szczegółowych badań diagnostycznych uczniów szkół polskich i polonijnych pod kątem psychologicznym, logopedycznym, fizjoterapeutycznym / integracji sensorycznej.

Do pierwszej fazy projektu zakwalifikowało się 25 szkół z 10 krajów: Austria, Belgia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Kanada, Norwegia, USA i Wielka Brytania.

Pierwsze spotkanie dla nauczycieli oraz rodziców naszej szkoły odbyło się w środę 5 kwietnia 2023 r. o godz. 19.00
za pośrednictwem platformy Skype.
Celem tego spotkania było zapoznanie kadry pedagogicznej oraz rodziców z metodologią prowadzonych badań oraz standardami postępowania w ramach  poszczególnych konsultacji.
Spotkanie poprowadziły: koordynatorka prac zespołu specjalistów  Pani Anna Szkotak (neurologopeda) oraz Pani Karolina Głogowska (psycholog).
                                                                                                                      ***
                                                                     
                                                                                                                                                                                  ***
                          
                                                ***                                                                                                                        ***
                            
                                              ***                                                                                                                       ***
                         
                                           ***
                                            ***
Obie Panie przedstawiły uczestnikom spotkania poszczególne etapy Projektu:

Badania on-line zostaną przeprowadzone przez zespół specjalistów z Polski: psychologa, neurologopedę oraz specjalistę integracji sensorycznej. Każde badanie przeprowadzone przez psychologa będzie składało się z 3 etapów: rozmowa z rodzicami dziecka, rozmowa z dzieckiem bez udziału rodziców, a następnie finalna rozmowa z rodzicami w celu podsumowania konsultacji. Natomiast badanie dziecka przeprowadzone przez neurologopedę i specjalistę integracji sensorycznej odbędzie się w obecności rodziców i zostanie połączone z wywiadem z rodzicami, a w szczególnych sytuacjach analizą nagrań zachowań dziecka i efektów jego pracy.

Terminarz badań zostanie ustalony przez koordynatora projektu w porozumieniu z dyrekcją szkoły i rodzicami uczniów. Po przeprowadzonym badaniu dla każdego dziecka zostanie opracowany raport zawierający rekomendacje i wskazówki dla nauczycieli i rodziców. Raport zostanie przesłany do szkoły w terminie do 30 dni od daty przeprowadzenia badania.

Po zakończeniu badań wszystkich uczniów naszej szkoły będzie miało miejsce  szkolenie podsumowujące dla kadry pedagogicznej pod kątem wsparcia uczniów  z potrzebami edukacyjnymi. Szkolenie trwające około 90 min. odbędzie się on-line.  Tematyka szkolenia, zostanie wcześniej uzgodniona przez koordynatora z dyrekcją szkoły i obejmie tematykę najbardziej adekwatną do potrzeb szkoły z zakresu psychologii, logopedii lub integracji sensorycznej.

 

Serdecznie dziękujemy Pani Annie Szkotak oraz Pani Karolinie Głogowskiej za pierwsze spotkanie ze społecznością Szkoły Polskiej w Atenach w ramach projektu „Latająca Poradnia”!

Dziękujemy również wszystkim Rodzicom i Nauczycielom, którzy wzięli udział w spotkaniu!