OBCHODY DNIA PATRONA SZKOŁY

                                                    

 

Święto Patrona Szkoły Zygmunta Mineyki jest jedną z ważniejszych uroczystości obchodzonych przez społeczność szkolną w Atenach. W tym roku minęło 20 lat od nadania naszej Szkole imienia Zygmunta Mineyki, Polaka, którego dzieje związane są z dwoma narodami: polskim i greckim, powstańca 1863 roku, zesłańca, inżyniera, archeologa- amatora i odkrywcy świątyni Dodony na północy Grecji. W związku z tą rocznicą organizatorzy – klasa III a LO i IV LO razem z Opiekunami – postanowili przypomnieć imponującą biografię Zygmunta Mineyki w formie atrakcyjnej dla odbiorcy. Plac szkolny zamienił się w studio TVP, a Klaudia Maciorowska odegrała rolę popularnej polskiej dziennikarki EWY BUGAŁY, natomiast Filip Dzik – znakomitego dziennikarza młodego pokolenia MIŁOSZA KŁECZKA. Dziennikarze przeprowadzili wywiad z bohaterami zaproszonymi do studia: Zygmuntem Mineyką i jego żoną Prozerpiną Manaris.

 

 

                                                 

 

Pytania dotyczyły młodości Patrona, jego studiów, walki powstańczej i patriotycznej, ucieczki z Syberii, podróży po Europie oraz rodziny i życia w Grecji. Goście podali wiele interesujących informacji na temat działalności Zygmunta Mineyki i jego zasług dla greckiego narodu. Sam Patron podkreślił rolę budowanych przez niego fortyfikacji wojennych na północy Grecji, które pomogły Grekom odnieść zwycięstwa w wojnach na Bałkanach, opowiedział o badaniach archeologicznych i zainteresowaniach dawną numizmatyką. Za zasługi dla greckiego narodu otrzymał od króla Konstantinosa I honorowe obywatelstwo, a Marszałek Józef Piłsudski uhonorował Mineykę Orderem  Virtuti Militari za męstwo wojenne.

Losy i charakter naszego Patrona ładnie zaprezentował Kacper Jakimiak, a o związkach Sofii Mineyko z rodziną Papandreou opowiedziała Zuzanna Czajkowska, która zagrała rolę Prozerpina Manaris. Nad całością wywiadu czuwała Klaudia Maciorowska jako współautorka scenariusza uroczystości.  Rozmowa z Zygmuntem Mineyką przybliżyła uczniom Szkoły Polskiej postać tego wybitnego Polaka, żyjącego w czasach konwulsyjnej historii przełomu XIX i XX wieku, a w nastrój Kresów, z których pochodził Zygmunt Mineyko, wprowadził oglądających duet muzyczny Edyta Górniak i Mietek Szcześniak wykonaniem piosenki «Dumka na dwa serca «, czyli Marcelina Jakubowicz i Kacper Grzesik z klasy III a LO.

 

                             

 

Podróżując z Patronem – turniej wiedzy o Polsce i Grecji to druga część obchodów tego uroczystego dnia. Plakaty ukazujące piękno Polski i Grecji namalowane przez klasowe drużyny, wypieki z elementami w barwach narodowych obu krajów, przygotowane przez uczniów oceniali Państwo Mineykowie razem z Panią Dyrektor Anną Sardis, smakowali różnokolorowe ciasteczka i poznawali recepturę, o której mówili liderzy klas biorących udział w turnieju.

 

                                  

 

Pytania dotyczące biografii Patrona, literatury polskiej, muzyki polskiej i greckiej, cytatów zaczerpniętych z wybitnych dzieł literackich, pytania z historii i geografii – pokazały wiedzę  naszej społeczności szkolnej, orientację w różnych tematach. Cała szkoła , łącznie z rodzicami, bawiła się i uczyła jednocześnie. Zwycięskie drużyny klas piątkowych i sobotnich otrzymały nietypowe – ekologiczne – nagrody: banany za I miejsce, gruszki za II miejsce i jabłka za III miejsce. Nagrody ufundowała i przywiozła Przewodnicząca Prezydium Rady Rodziców Pani Agnieszka Świder.

 

                            

 

                           

 

 

                           

 

 

                                                                           

 

 

                    

 

 

                  

 

                 

 

 

 

Organizatorzy obchodów Dnia Patrona P. P. Beata Panagiotopoulou i Beata Goralewska pragną złożyć gorące podziękowania uczniom klasy III a LO i IV LO, uczestnikom Turnieju i Rodzicom, którzy wzięli udział w uroczystości, a także Paniom Karolinie Bąkowskiej i Małgorzacie Kidzie za pracochłonną dekorację, ukazującą szlak podróży Zygmunta Mineyki po Europie.

Osobne podziękowania należą się Pani Jadwidze Wronie za dokumentację fotograficzną uroczystości, a także Kacprowi Wojtusikowi za opracowanie muzyczne obchodów Dnia Patrona.

 

Tekst: Beata Goralewska        Zdjęcia: Jadwiga Wrona