WIECZÓR POETYCKI POŚWIĘCONY NOBLISTOM -WISŁAWIE SZYMBORSKIEJ I GEORGIOSOWI SEFERISOWI

Dnia 11 maja 2023r. uczniowie klasy III a LO wzięli udział w uroczystej prezentacji antologii Wisławy Szymborskiej przetłumaczonej i przygotowanej przez Panią Beatę Żółkiewicz – Siakantari, znaną w środowisku tłumaczkę współczesnej polskiej poezji. Sto wierszy polskiej Noblistki, zamieszczonych w antologii to wybór najpiękniejszych i najważniejszych liryków Wisławy Szymborskiej oferowanych greckim miłośnikom polskiej literatury. Tłumaczka osobiście przeczytała kilka wierszy, opowiedziała również o wyjątkowej precyzji słowa Szymborskiej, którą starała się oddać w przekładzie.

Młodzież miała możliwość poznać także Gościa honorowego wieczoru, Pana Pawła Krupkę, filologa, pracownika naukowego, poetę i tłumacza literatury greckiej, wieloletniego przyjaciela Szkoły Polskiej w Atenach. Pan Paweł Krupka opowiedział o twórczości greckiego Noblisty z 1963 roku Georgiosa Seferisa i zaprezentował publiczności wybrane wiersze poety.

Wieczorowi patronował JE Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach Pan Artur Lompart.

 

Tekst i zdjęcia: Beata Goralewska