WYSTAWA I PREZENTACJA KSIĄŻKI O JERZYM IWANOWIE-SZAJNOWICZU

Dnia 23 maja 2023 r. w Muzeum Wojny w Atenach odbyła się wystawa i prezentacja książki pt. „Burza i odwaga” („ΘΎΕΛΛΑ ΚΑΙ ΤΌΛΜΗ”)
o Jerzym Iwanowie-Szajnowiczu,

w której wzięła udział m.in. reprezentacja uczniów, nauczycieli i rodziców Szkoły Polskiej w Atenach.
Uroczystość została zorganizowana przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej  w Atenach w związku z 80. rocznicą śmierci Jerzego Iwanowa-Szajnowicza- bohatera Polski i Grecji,
który został rozstrzelany przez gestapowców za prowadzenie działalności wywiadowczej i sabotażowej w czasie II wojny światowej.
Otwarcia wystawy dokonał Dyrektor Muzeum Wojny Pan Anastasios Liaskos, który w swoim wystąpieniu podkreślił, że Polska i Grecja to narody bardzo doświadczone
wojennym okrucieństwem, a tragiczne wojenne wydarzenia w pewien sposób połączyły oba nasze narody.
Następnie głos  zabrał Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Grecji  – Pan Artur Lompart, który przypomniał zebranym najważniejsze wydarzenia z biografii Jerzego Iwanowa-Szajnowicza.
Pan Ambasador powiedział m.in. : ” Jerzy Iwanow-Szajnowicz był jednym z najskuteczniejszych agentów
alianckiego wywiadu podczas II wojny światowej, a wyczynami, których dokonał, można by obdzielić kilka doborowych jednostek wojskowych.”
Przybyli na uroczystość goście mieli możliwość rozmowy  z  jedną z autorek prezentowanej książki – Panią Leonardą Lambrianidou oraz  z Prezesem Wydawnictwa „Liwani”, które opublikowało książkę o Jerzym Iwanowie – Szajnowiczu – Panią Panagiotą Liwani.
Autorka książki opowiedziała zebranym o okolicznościach powstawania publikacji o  Jerzym Iwanowie – Szajnowiczu. Początkowo wydarzenia z życia bohatera spisywał ojciec Pani Leonardy,
a po jego śmierci autorka sama kontynuowała jego dzieło.
Książka powstawała przez około 15 lat.
Po zakończeniu  części oficjalnej wydarzenia zebrani goście mogli zakupić prezentowaną książkę i otrzymać  dedykację Autorki.
                  ***                                                 ***
Tekst: Alicja Wawrzynowicz                      Zdjęcia: Uczestnicy spotkania
                  ***
GALERIA ZDJĘĆ:
                                        
                                                             ***                                                                                           ***
                                        
                                                        ***                                                                                             ***
                                         
                                                   ***                                                                                     ***