MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PANI ELŻBIETA WITEK PRZEKAZAŁA SZTANDAR SZKOLE POLSKIEJ W ATENACH!!!

W sobotę 10 czerwca 2023 r. społeczność Szkoły Polskiej im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie RP w Atenach przeżyła bardzo ważny i  uroczysty moment w swojej historii –
przekazanie sztandaru Szkole przez Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Panią Elżbietę Witek.
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością znakomici Goście:
 • Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  – Pani Elżbieta Witek
 • Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Greckiej – Pan Artur Lompart
 • Nuncjusz Apostolski w Republice Greckiej – Ksiądz Arcybiskup Jan Romeo Pawłowski
 • Szef Kancelarii Sejmu – Pani Minister Agnieszka Kaczmarska
 • Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Greckiej – Pan Sławomir Pyl
 • Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą – Pani Barbara Talik
 • Delegacja Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Pracownicy Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Greckiej
 • Ojciec Ryszard Karabuda – Duszpasterz polonijny       
 • GOŚCIE GRECCY:
 • Burmistrz Egaleo – Pan Giannis Gikas
 • Wiceburmistrz Egaleo ds. Oświaty, Kultury i SportuPan Nikolaos Asimakopulos
 • Przewodniczący Komisji Szkolnej Urzędu Miasta Egaleo – Pan Nikolaos Kavvadias
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Egaleo – Pan Alexandros Karvounis
Ta niezwykła, podniosła i historyczna dla Szkoły uroczystość zgromadziła na dziedzińcu Szkoły Polskiej w Atenach bardzo liczne grono uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników i przyjaciół szkoły.
Wszyscy z uwagą wysłuchali okolicznościowych przemówień, a następnie z wielkim zainteresowaniem przyglądali  się ceremonii uroczystego  przekazaniu sztandaru.
Zwracając się do społeczności szkolnej w swoim przemówieniu Pani Marszałek Elżbieta Witek stwierdziła:
Otrzymujecie dzisiaj sztandar, który dla każdej społeczności jest czymś wyjątkowym. Za sztandar ludzie oddawali życie. Sztandar się święci, na sztandar składa się przysięgę, Sztandar jest symbolem Polski, ale też jest symbolem jedności z Polską tych, którzy mieszkają poza jej granicami. Jest symbolem odrębności i wspólnoty wartości. […]
Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co tutaj państwo robicie, jak pielęgnujecie polskość, jak dbacie o język polski, jak potraficie łączyć dwa patriotyzmy.
Macie dwie ojczyzny: Polskę i Grecję. Ale Polska, ta Macierz, nigdy nie zapomina o swoich obywatelach, którzy rozsiani są po całym świecie. Noście ten sztandar wysoko w górze. Z wielką dumą, że jesteście Polakami. Dlatego że mamy wspaniałą historię, mamy wspaniałych bohaterów, jednym z nich jest patron waszej szkoły.[…]
                                             ***                                                                                                                      ***
                     
                                                   ***                                                                                                                 ***
Dziękując za sztandar w imieniu całej społeczności szkolnej Dyrektor Szkoły Pani Anna Sardis podkreśliła, że:
„Sztandar to bardzo cenny dar! Sztandar to symbol Szkoły! Sztandar to symbol Polski! Sztandar to ŚWIĘTOŚĆ!”, zapewniając, że „otrzymany sztandar będzie zobowiązaniem dla całej szkolnej społeczności do jak najgodniejszego reprezentowania SZKOŁY i POLSKI!”
                                                 ***                                                                                                                    ***
                     
                                               ***                                                                                                                     ***
Ceremonia uroczystego przekazania sztandaru rozpoczęła się od odczytania aktu przekazania  sztandaru przez  Szefa Kancelarii Sejmu – Panią Minister Agnieszkę Kaczmarską.
                     
                                                  ***                                                                                                                       ***
Następnie Pani Marszałek dokonała wbicia gwoździa honorowego w drzewiec sztandaru oraz uroczyście podpisała wraz z Panią Dyrektor akt przekazania sztandaru.
                        
                                                 ***                                                                                                                     ***
                        
                                                ***                                                                                                                         ***
                         
                                                          ***                                                                                                                    ***
Uroczystego poświęcenia sztandaru dokonał Nuncjusz Apostolski w Republice Greckiej Ksiądz Arcybiskup Jan Romeo Pawłowski
                        
                                                        ***                                                                                                           ***
                         
                                                    ***                                                                                                              ***
Pani Marszałek przekazała sztandar Dyrektorowi Szkoły, która odbierając go, ucałowała płat sztandaru i wypowiedziała słowa: „Ku chwale Ojczyzny!”
                                                    ***
                          
                                              ***                                                                                                                            ***
                                           
                                        ***                                                                                                                                         ***
Z kolei Pani Dyrektor przekazała otrzymany sztandar  POCZTOWI  SZTANDAROWEMU w składzie:
 • Kornelia Czarnik (kl. VI a)
 • Agnieszka Pypa (kl. VIII a)
 • Kacper Winder (kl. IV LO)
Członkowie pocztu przyklęknęli i z szacunkiem odebrali sztandar, który zaprezentowali następnie całej szkolnej społeczności, maszerując wzdłuż placu szkolnego.
                                       ***
                                           ***                                                                                                                          ***
                     
                                              ***                                                                                                                         ***
                      
                                             ***                                                                                                                      ***
                       
                                                                                                                    ***
                                                                                
                                                ***                                                                                                                     ***
                        
                                               ***                                                                                                                      ***
                          
                                          ***                                                                                                                          ***
Po zakończeniu ceremonii sztandar został wyprowadzony z placu i odprowadzony do szkoły w asyście strażnika sejmowego, który czuwał nad właściwym przebiegiem całej ceremonii.
                                          ***                                                                                                                          ***
                        
                                          ***                                                                                                                    ***
                            
                                                                                             ***
                                              
                                                                ***
 W drugiej części uroczystości Goście zgromadzeni na placu szkolnym zaproszeni zostali do obejrzenia części artystycznej przygotowanej przez uczniów.

Zgodnie ze staropolskim obyczajem występy rozpoczęły się od polskiego tańca narodowego – poloneza – w wykonaniu Szkolnego Zespołu Tańca…

 

                                                   ***                                                                                                                  ***

                       

 

***                                                                                                                       ***

 

                       

 

***                                                                                                                          ***

 

                       

 

***                                                                                                                        ***

Z kolei uczniowie klasy czwartej SP zaprezentowali przedstawienie pt. „Bazyliszek”, które zostało oparte na znanej polskiej legendzie…
***
                           
                                               ***                                                                                                                        ***
                            
                                           ***                                                                                                                            ***
                            
                                                                                                                    ***
                                                                      
                                                                                                                  ***
Kolejnym punktem programu był występ wokalny uczniów klasy drugiej SP, którzy zaśpiewali piosenkę „Jak długo na Wawelu” …
***
                         
                                               ***                                                                                                                        ***
                         
                                                 ***                                                                                                                  ***
Najmłodsi tancerze naszej szkoły z Dziecięcego Zespołu Tańca zaprezentowali skocznego  krakowiaka…
***
                              
                                                ***                                                                                                                             ***
                              
***
                                             ***                                                                                                                          ***
                              
                                      ***                                                                                                                       ***
Uczennica klasy VIII Natalia Bystrek zaśpiewała nostalgiczną piosenkę „Sztandar biało-czerwony”…
***
                
                                                ***                                                                                      ***
Nie mogło zabraknąć tańca „Zorba”! Zaprezentowany został przez uczennice z zaprzyjaźnionej  greckiej Szkoły Podstawowej nr 1 Egaleo…
***
                            
                                                                                                                          ***
                                                                        
                                                              ***                                                                                                        ***
Uczniowie z greckiej Szkoły Podstawowej nr 1 przedstawili zgromadzonej publiczności mit wyjaśniający pochodzenie nazwy miasta Ateny…
***
                         
                                                 ***                                                                                                                  ***
                         
                                 ***                                                                                                                             ***
Uczniowie klas II i III liceum Szkoły Polskiej w Atenach zaprosili zebranych do obejrzenia przedstawienia zatytułowanego ,,Mitologia z przymrużeniem oka”.
Występ przygotowany został z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego.
                                   ***                                                                                                                                    ***

                              

 

                             

 

                            

 

                           

 

 

***

Uczniowie klasy piątej zaśpiewali piosenkę pt. „Kraków-Saloniki” o miłości do dwóch Ojczyzn – Polski i Grecji…

 

                        

 

                        

 

 

***

Ostatnim punktem  programu artystycznego był taniec grecki w wykonaniu zespołu, który tworzą uczennice Szkoły Polskiej w Atenach i Szkoły Podstawowej nr 1 w Egaleo, która gości nas w swoich murach…

 

                        

 

                          

 

                         
                                                ***                                                                                                                      ***
                        
                                          ***                                                                                                                                   ***
                        
                                            ***
Sztandar Szkoły Polskiej w Atenach przedstawia OTWARTĄ KSIĘGĘ, na której kartach widnieje ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE oraz ateński  AKROPOL, jako symbole współistnienia polskich i greckich korzeni w życiu uczniów Szkoły.
Dziedzictwo kulturowe i historyczne Polski i Grecji to PODWÓJNE BOGACTWO uczniów naszej Szkoły, którzy starają się to dziedzictwo coraz lepiej poznawać.
Uczniowie z wielką radością i przejęciem przyjęli  przepięknie wykonany sztandar, który to bogactwo symbolizuje.
Społeczność Szkoły Polskiej w Atenach serdecznie dziękuje za ten WSPANIAŁY DAR, który jest wyrazem troski MACIERZY o Polaków żyjących poza granicami Ojczyzny, a zwłaszcza troski
o młode pokolenie, które jest przyszłością każdego narodu!
Młodzi ludzie stają się najlepszymi Ambasadorami Polski w środowiskach lokalnych – w Grecji i w innych miejscach na świecie!
Z CAŁEGO SERCA DZIĘKUJEMY PANI MARSZAŁEK ZA PIĘKNY SZTANDAR DLA SZKOŁY POLSKIEJ W ATENACH!!!
                                                           ***                                                                                                                       ***
                              
                                                              ***                                                                                                                  ***
                              
                                                                                                                   ***
                                                                     
                                                                                                           ***
PODZIĘKOWANIA:  

Serdeczne podziękowania składamy wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy przygotowali część artystyczną uroczystości, a także wszystkim rodzicom, którzy ich wspierali w jak najlepszym przygotowaniu występów.

Dziękujemy również pracownikom administracji za nieocenioną pomoc organizacyjną.

Szczególne podziękowania pragniemy przekazać Ojcom naszych uczniów, którzy zadbali o zacienienie placu szkolnego, na którym odbyła się uroczystość przekazania sztandaru.
Dzięki ich zapobiegliwości mogliśmy bezpiecznie przebywać na placu szkolnym w tym szczególnym dla nas dniu!

Wszystkim serdecznie dziękujemy za ich zaangażowanie!!!

 

Tekst: Anna Sardis              Zdjęcia: Jadwiga Wrona

GALERIA ZDJĘĆ: