UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 – POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ I LICEUM

Koniec roku szkolnego to zawsze bardzo ważny moment dla uczniów, nauczycieli i rodziców, ponieważ oznacza on początek letniej przerwy i czas na relaks i odpoczynek.                                               Jest to także czas na podsumowanie pracy i osiągnięć w kończącym się roku szkolnym.

16 czerwca 2023 r. cała społeczność Szkoły Polskiej w Atenach oraz zaproszeni Goście na czele z Przedstawicielami Placówki Dyplomatycznej w Atenach –

Konsulem Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Greckiej –  Panem Sławomirem Pylem
wraz z Małżonką                                                                                                                                                                   oraz

Attaché obrony Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Greckiej –  Panem Pułkownikiem Janem Kurdziałkiem wraz z Małżonką

spotkali się na placu szkolnym, aby razem pożegnać rok szkolny 2022/2023 oraz naszych Absolwentów, którzy ukończyli w tym roku Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące nauczania uzupełniającego.

Niestety, zaplanowany wcześniej  przebieg uroczystości zakłócił nieco deszcz i konieczność ewakuacji wszystkich zebranych oraz sprzętu do pomieszczenia zamkniętego – zwanego aulą szkolną.
Na szczęście fakt ten – niezależny od organizatorów i gospodarzy – nie popsuł humorów i dobrego nastroju.

Po odśpiewaniu hymnu przy nowym sztandarze szkoły nastąpił uroczysty moment odczytania przez Dyrektora Szkoły – Panią Annę Sardis  listu gratulacyjnego od Dyrektora ORPEG – Pani Justyny Kralisz z okazji przekazania szkole sztandaru przez Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  – Panią Elżbietę Witek.
Pani Dyrektor serdecznie podziękowała za te gratulacje i życzenia w imieniu całej społeczności szkolnej.

 

                        

 

                        

 

                       

 

                       

 

Następnie uczniowie  klasy I B  pochwalili się próbką wiedzy i umiejętności zdobytych podczas mijającego roku szkolnego i  zaprezentowali wiersz
pt. ,,Abecadło”…

 

                           

 

                           

 

Kolejnym punktem programu było pożegnanie ósmoklasistów z klas: VIII A, VIII b i VIII C. Ich młodsi koledzy i koleżanki (uczniowie z kl. IV) wręczyli każdemu Absolwentowi zabawne medale, podkreślające niezwykłe cechy i talenty poszczególnych uczniów kończących w tym roku  Szkołę Podstawową.

 

                            

 

                            

 

                           

 

                           

 

                          

 

                         

 

                        

 

                        

 

                        

 

Medale otrzymali również pedagodzy i pracownicy obsługi Szkoły. Uczniowie klas ósmych podczas uroczystości wyrazili wdzięczność swoim  Nauczycielom za ich trud i zaangażowanie,
a także Rodzicom za ich serce, cierpliwość i nieustanne wspieranie swoich dzieci w dążeniu do realizacji obranych celów i marzeń.

 

                         

 

 

                         

 

                        

 

 

Wszystkim zadedykowana została piosenka w wykonaniu Natalii Bystrek…

 

                        

 

Opiekun klas ósmych –  Pani Joanna Kubiak –  zwróciła się do Absolwentów, życząc im sukcesów na dalszej drodze życia, szczęścia i spełniania marzeń. Podkreśliła, że wszyscy będą na zawsze częścią społeczności Szkoły Polskiej w Atenach i zawsze będą mile widziani jako licealiści albo jako odwiedzający Szkołę goście. Pani Joanna Kubiak podziękowała również wszystkim Rodzicom z Trójek Klasowych i nie tylko, za wszelką pomoc w realizacji klasowych przedsięwzięć, wszechstronne wspieranie, motywowanie dzieci do nauki i przychodzenia do Szkoły oraz  okazywanie wielkiej życzliwości. Symbolicznym wyrazem podziękowań i wdzięczności były wręczone Rodzicom dyplomy.

 

 

                        

 

                       

 

 

Podczas  części oficjalnej  uroczyście wręczono Absolwentom świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej, a także nagrody książkowe wraz z dyplomami za najlepsze wyniki w nauce i wzorową frekwencję. Świadectwa i nagrody uczniowie otrzymali z rąk  Pana Konsula Sławomira Pyla  oraz  Pana Pułkownika Jana Kurdziałka, co było dla wszystkich szczególnym wyróżnieniem!

 

                           

 

                           

 

                           

 

                          

 

                         

 

 

 

klasa VIII b…

 

                         

 

 

                        

 

                       

 

 

 

Klasa VIII c …

 

                         

 

                        

 

                        

 

                         

 

 

 

Słowa podziękowania dla Opiekuna klas ósmych – Pani Joanny Kubiak wypowiedziane przez Przedstawiciela Trójek Klasowych – Panią Agnieszkę Wolanin-Czarnik
oraz  wręczenie pamiątkowego drzewka oliwnego w imieniu uczniów wszystkich klas ósmych…

 

                      

 

 

 

Po pożegnaniu uczniów klas ósmych nastąpił moment pożegnania Absolwentów  klasy IV LO.

„Odcięcie szkolnej pępowiny” i wyruszenie w dorosłość zostało symboliczne pokazane na scenie, na której znaleźli się nasi licealiści wraz z Opiekunem klasy – Panią Beatą Goralewską –
poprzez przecięcie  wstążek łączących piękne róże trzymane w rekach naszych Absolwentów.

Po wypowiedzeniu przez Licealistów wielu serdecznych słów podziękowań pod adresem Nauczycieli i Rodziców przyszła kolej na życzenia dla Absolwentów rozpoczynających nowy etap swojego życia – wejście w dorosłość i wybór dalszej drogie edukacji. Najlepsze życzenia złożyli im Nauczyciele, Rodzice, Dyrekcja szkoły oraz  Rada Rodziców.

Słowa podziękowania skierowane zostały również do Rodziców uczniów klasy IV LO, którzy z zaangażowaniem włączali się w działania klasy i Szkoły.

 

                        

 

 

                        

 

                         

 

                         

 

                         

 

                         

 

 

 

                         

 

                         

 

Następnie wręczone zostały uroczyście świadectwa ukończenia Liceum Ogólnokształcącego oraz nagrody i dyplomu za celujące wyniki w nauce.

Świadectwa i nagrody Absolwenci  otrzymali z rąk Pana Konsula Sławomira Pyla  oraz  Pana Pułkownika Jana Kurdziałka.

 

 

                        

 

 

                        

 

                        

 

                         

 

Po zakończeniu ceremonii pożegnania Absolwentów Pani Dyrektor Anna Sardis serdecznie podziękowała wszystkim  Rodzicom i Przyjaciołom Szkoły, którzy  na różne sposoby przyczynili  się
do tego, że w mijającym  roku mogliśmy zorganizować tak wiele wydarzeń wewnątrzszkolnych oraz zewnętrznych – w greckim środowisku lokalnym, a także za to, że osoby te i instytucje podejmowały działania z entuzjazmem, nie szczędząc wysiłku, czasu i zaangażowania. Symbolicznym podziękowaniem  było wręczenie pamiątkowych Dyplomów.

Serdeczne podziękowania skierowane zostały m.in. do:

  • Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach za stałe wspieranie działalności szkoły oraz aktywny udział Przedstawicieli Placówki Dyplomatycznej w życiu społeczności szkolnej,
  • Rady Rodziców Szkoły – na ręce Przewodniczącej – Pani Agnieszki Świder za ogromne zaangażowanie oraz owocną współpracę z pozostałymi organami szkoły,
  • Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły – za wsparcie finansowe szkoły,
  • Rodziców, którzy własną pracą, pomysłami oraz środkami wspierali wszelkie szkolne przedsięwzięcia.

 

 

                       

 

                      

 

 

                     

 

                      

 

                      

 

                      

 

Z kolei Pani Agnieszka Świder podziękowała wszystkim Rodzicom za całoroczne aktywne wspieranie działań szkoły i Rady Rodziców,
a Nauczycielom i Dyrekcji Szkoły za bardzo dobrą i owocną współpracę.

 

                    

 

                    

 

 

 

Następnie o głos poprosili przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, którzy podziękowali Nauczycielom, Rodzicom  i Dyrekcji za wspólnie przeżyty mijający rok szkolny,
podczas którego Samorząd Uczniowski starał się aktywnie działać i współtworzyć szkolną rzeczywistość, wychodząc z wieloma”oddolnymi” inicjatywami!

 

                       

 

                       

 

Na koniec Przedstawiciele Placówki Dyplomatycznej – Pan Konsul Sławomir Pyl oraz Pan Pułkownik Jan Kurdziałek  złożyli na ręce Pani Dyrektor gratulacje za  udany
i bogaty w wydarzenia rok szkolny 2022/2023, życząc wszystkim Uczniom, Nauczycielom i Rodzicom wspaniałych i bezpiecznych  wakacji!!!

 

 

                       

 

 

ŻYCZYMY WSZYSTKIM  WSPANIAŁYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI!!!

 

                

 

        Tekst: Joanna Kubiak                          Zdjęcia: Jadwiga Wrona