List Ministra Edukacji i Nauki na zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023

Z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek skierował do szkół i placówek oświatowych specjalny list.
Przybliżył w nim najważniejsze osiągnięcia w systemie edukacji wprowadzone w obecnym roku szkolnym, jak również zwrócił szczególną uwagę na wydarzenia związane z 550. rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika.

W załączeniu treść listu.

 

Do pobrania