UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024 W SZKOLE POLSKIEJ W ATENACH

                

 

W piątek 15 września br. społeczność Szkoły Polskiej im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie RP w Atenach uroczyście rozpoczęła nowy rok szkolny 2023/2024.

Wydarzenie uświetnili swoją obecnością dostojni polscy i greccy Goście w osobach:

  • Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Greckiej – Pana Artura Lomparta
  • Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji i Nauki – Pana Piotra Semeniuka
  • Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą – Pani Justyny Kralisz
  • Nuncjusza Apostolskiego w Republice Greckiej  – Księdza Arcybiskupa Jana Romeo Pawłowskiego
  • Konsula Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Greckiej – Pana Sławomira Pyla
  • Attache wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Greckiej – Pana płk Jana Kurdziałka
  • Ojca Marcina Barana – duszpasterza Polonii ateńskiej
  • Sekretarza Polskiego Instytutu Archeologicznego w Atenach – Pani Beaty Kukiel-Vraila
  • Burmistrza Miasta Egaleo – Pana Janisa Gkikasa
  • Przewodniczącego Szkolnej Komisji Urzędu Miasta Egaleo – Pana Nikolaosa Kavvadiasa

Po odśpiewaniu hymnów  narodowych Polski i Grecji zebrani na placu szkolnym Goście, uczniowie, nauczyciele i rodzice powitani zostali przez Dyrektora Szkoły – Panią Annę Sardis.

 

                     

 

 

 

W imieniu społeczności Szkoły Polskiej w Atenach Pani Dyrektor wyraziła wdzięczność i podziękowania dla Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą za wspieranie polskiej oświaty poza granicami kraju oraz umożliwianie kolejnym pokoleniom dzieci i młodzieży o polskich korzeniach nauki języka polskiego i poznawania polskiej historii.

Następnie głos zabrał Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji i Nauki – Pan Piotr Semeniuk, który uroczyście przekazał Szkole Polskiej w Atenach na ręce jej Dyrektora  DYPLOM UZNANIA Z MEDALEM   MINISTRA EDUKACJI  I  NAUKI Z OKAZJI 250. ROCZNICY POWOŁANIA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ ORAZ ZA ZASŁUGI W DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ PODTRZYMYWANIA POLSKIEJ TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ WŚRÓD DZIECII MŁODZIEŻY.
Pan Dyrektor Piotr Semeniuk odczytał również  okolicznościowy LIST od Pana Ministra Przemysława Czarnka dla całej społeczności Szkoły Polskiej w Atenach
z życzeniami dalszego wszechstronnego rozwoju Placówki oraz wszelkiej pomyślności.

 

 

                      

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą  – Pani Justyna Kralisz w bardzo ciepłych słowach zwróciła się do społeczności szkolnej z życzeniami dobrego i twórczego roku szkolnego, realizacji ważnych zadań edukacyjnych i wychowawczych oraz wielu wspólnych przeżyć związanych z kultywowaniem polskości na emigracji.

 

 

                   

 

Do uczniów skierowane zostały życzenia, aby nowy rok szkolny był czasem poszerzania wiedzy o kraju ich  przodków, jakim jest Polska , a także czasem realizacji odważnych planów i marzeń oraz nawiązywania pięknych relacji koleżeńskich.

Zwracając się do nauczycieli i rodziców, Pani Dyrektor Justyna Kralisz podziękowała im za trud i zaangażowanie w patriotyczną edukację młodego pokolenia Polaków żyjących na obczyźnie, życząc im wielu powodów do satysfakcji i radości w kolejnych miesiącach i latach edukacji ich uczniów i dzieci w Szkole Polskiej.

 

 

                         

 

Pan Dyrektor Piotr Semeniuk oraz Pani Dyrektor Justyna Kralisz zwrócili się również
z podziękowaniami do przedstawicieli greckich władz samorządowych oraz dyrekcji szkoły greckiej,
 wyrażając wdzięczność za bardzo dobrą współpracę Urzędu Miasta Egaleo oraz lokalnej społeczności ze Szkołą Polską w Atenach.

Wręczone zostały okolicznościowe dyplomy z podziękowaniami i gratulacjami.

 

 

                   

 

 

 

 

 

Kolejnym punktem uroczystości była wspólna modlitwa w intencji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego, a także błogosławieństwo dla społeczności szkolnej, którego udzielił Nuncjusz Apostolski – Ksiądz Arcybiskup Jan Romeo Pawłowski.

 

                       

 

 

 

 

Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy wydarzenia zaproszeni zostali do obejrzenia krótkiego występu artystycznego w wykonaniu uczniów Szkoły Polskiej w Atenach.

 

                   

 

 

                                            

 

 

                        

 

 

                       

 

 

                        

 

 

 

 

                              

 

 

 

Na koniec Dyrektor Szkoły Pani Anna Sardis zachęciła wszystkich zgromadzonych
do powitania gorącymi brawami nowych i zarazem najmłodszych członków szkolnej społeczności, czyli uczniów oddziałów dziecięcych oraz klas pierwszych, którzy odważnie wystąpili przed zgromadzonymi na placu uczestnikami uroczystości wraz ze swoimi rodzicami oraz  nauczycielkami, rozpoczynając w ten sposób swoją przygodę edukacyjną w Szkole Polskiej w Atenach.

Dzieci obdarowane zostały podarunkami – pierwszymi zeszytami oraz przyborami szkolnymi ufundowanymi przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, które wręczyła osobiście Pani Dyrektor Justyna Kralisz.

Uroczystość zakończyła sesja pamiątkowych zdjęć oraz trzykrotne „Hip, hip, hurra!”
na cześć nowego roku szkolnego.

 

 

                         

 

 

                        

 

 

                        

 

                             

 

Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Agnieszka Świder oraz najmłodsi członkowie zespołu tańca wręczyli naszym dostojnym Gościom symboliczne drzewko oliwne oraz bukiet kwiatów
w podziękowaniu za przybycie do naszej Szkoły!

 

                       

 

 

 

 

 

Rok szkolny 2023/2024 rozpoczęło w Szkole Polskiej w Atenach 255 uczniów w 18 oddziałach klasowych.

 

WSZYSTKIM UCZNIOM, NAUCZYCIELOM I RODZICOM SZKÓŁ POLSKICH Z RODZINY ORPEG ŻYCZYMY DOBREGO, TWÓRCZEGO I BEZPIECZNEGO NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2023/2024!