NARODOWE CZYTANIE W SZKOLE POLSKIEJ W ATENACH – ZAPROSZENIE DLA RODZICÓW

                                        
                                 ***                         ***                             ***                                                                       ***                                    ***                                        ***
SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH RODZICÓW
do wspólnej – z Uczniami, Nauczycielami i Gośćmi –  lektury fragmentów powieści Elizy Orzeszkowej pt. „Nad Niemnem”
i włączenie się tym samym w tegoroczną akcję „NARODOWE CZYTANIE”
organizowaną pod Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej.
Spotkanie z lekturą odbędzie się w piątek 22 września br. o godz. 18.30 w siedzibie Szkoły.
                                                                                                                                                      Organizatorzy