WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO – 20 / 21 PAŹDZIERNIKA 2023

 

OGŁOSZENIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Informujemy, że w dniach 20-21 października 2023 r. odbędą się w naszej szkole wybory do Samorządu Szkolnego na rok szkolny 2023/2024 oraz wybory Opiekuna Samorządu Szkolnego.
Uczniowie, którzy zamierzają kandydować w wyborach proszeni są o przygotowanie plakatu wyborczego, na którym powinno pojawić się imię i nazwisko kandydata, jego zdjęcie, klasa,
a także program i pomysły na zmiany, aby nasza szkoła funkcjonowała jak najlepiej.

Kandydować mogą uczniowie z klas VI, VII, VIII, I LO, II LO, III LO, IV LO, natomiast głosować może każdy uczeń od klasy IV SP.

Prosimy o przesłanie zdjęcia swojego plakatu wyborczego mailowo na adres mailowy dotychczasowego Opiekuna Samorządu Szkolnego
– s. Katarzyny Daraż  (katarzyna.daraz@orpeg.pl) w terminie do 15 października 2023 r. oraz przyniesienie plakatów wyborczych  do szkoły w dniach 20-21/10/2023 r.

 

Samorząd Uczniowski