DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ I POLONIJNY DZIEŃ DWUJĘZYCZNOŚCI

250 lat temu z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego powstała Komisja Edukacji Narodowej. Dla upamiętnienia tego wydarzenia co roku obchodzimy
Dzień Edukacji Narodowej. Jest to święto wszystkich pracowników oświaty.

W tym roku nasze obchody odbyły się 20 i 21 października. W piątek część artystyczną przygotowali uczniowie z klasy piątej i szóstej.
Wierszem wyrazili swoje podziękowanie wszystkim nauczycielom za przewodnictwo w drodze do zdobywania wiedzy.
W sobotę został zaprezentowany montaż słowno- muzyczny w wykonaniu uczniów z klasy drugiej i trzeciej. Słowo wstępne wygłosiły starsze koleżanki z klasy siódmej, a piosenkę zaśpiewała również uczennica z klasy siódmej.

Osiągnięcia Komisji Edukacji Narodowej przybliżyli licealiści z klasy czwartej.

Pani Dyrektor Anna Sardis życzyła nauczycielom satysfakcji z wykonywanego zawodu, entuzjazmu, radości i wszelkiej pomyślności.

Obecna na sobotniej uroczystości Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Agnieszka Świder złożyła nauczycielom podziękowania za trud włożony w wychowanie, kształcenie dzieci i młodzieży
i życzyła wielu sukcesów w bieżącym roku szkolnym.

Druga część uroczystości dotyczyła obchodzonego po raz drugi w naszej szkole Polonijnego Dnia Dwujęzyczności.

Ideą tego święta jest przypomnienie nam Polakom zamieszkałym poza Ojczyzną o wartościach wynikających z dwujęzycznej edukacji i jej znaczenia w życiu Polonii, Polski i kraju, w którym mieszkamy.
Uczniowie w zespołach klasowych mieli za zadanie przetłumaczyć na język grecki znane wiersze Jana Brzechwy – z czym poradzili sobie śpiewająco!

Rozwiązywali też quizy dotyczące znajomości polskich świąt i rocznic, geografii Polski, zwyczajów, znanych legend. Rozszyfrowywali frazeologizmy oraz starali się prawidłowo z pamięci wygłosić „łamańce językowe”.

WSZYSTKIM GRATULUJEMY I DZIĘKUJEMY ZA WSPÓLNE ŚWIĘTOWANIE I  ZABAWĘ!

 

Tekst: Elżbieta Puła    Zdjęcia: Jadwiga Wrona

 

GALERIA ZDJĘĆ: