GRECKIE NARODOWE ŚWIĘTO „OXI”

                    

 

 

Jak co roku 28 października Szkoła Polska w Atenach wzięła udział w pochodzie ulicami dzielnicy Egaleo wraz z grecką Szkołą Podstawową nr 1, która gości nas w swoich murach.

Warto przypomnieć, że Grecy są bardzo dumni ze święta ,,OXI’’, czyli „NIE”. Upamiętnia ono wydarzenie z czasów drugiej wojny światowej.
28 października 1940 r. ówczesny premier Grecji Joannis Metaksas odrzucił ultimatum Mussoliniego dotyczące umożliwienia swobodnego przemarszu
wojsk włoskich przez Grecję.

Decyzja oznaczała przystąpienie Grecji do II wojny światowej. W tym dniu Grecy masowo wyszli na ulice, krzycząc „OXI”.

Symboliczne uczestnictwo społeczności Szkoły Polskiej w Atenach w pochodzie wraz z lokalną społecznością grecką jest nie tylko wyrazem szacunku wobec Gospodarzy,
ale także zaakcentowaniem wspólnych dla Polaków i Greków wartości w obliczu zagrożenia Ojczyzny.

Na trybunie honorowej w dzielnicy Egaleo  – wzorem lat ubiegłych – obecny był Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Greckiej – Pan Artur Lompart.

 

Tekst: Małgorzata Purgat                Zdjęcia: Jadwiga Wrona