JUBILEUSZ 50-LECIA OŚRODKA ROZWOJU POLSKIEJ EDUKACJI ZA GRANICĄ

                  

 

27 października br. na  Zamku Królewskim w Warszawie odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 50-lecia  Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Honorowymi gośćmi wydarzenia byli: 

Pan Jan Dziedziczak Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą,  w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; 

Pana Tomasz Rzymkowski Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw rozwoju i umiędzynarodowienia edukacji i nauki; 

Pani Agnieszka Wojciechowska van Heukelom posłanka na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej; 

Pani Joanna Fabisiak posłanka na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej; 

Pan Radosław Brzózka Szef Gabinetu Politycznego Ministra w Ministerstwie Edukacji i Nauki; 

Pan Sławomir Kowalski Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią
i Polakami za Granicą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych; 

Pani Dorota Skrzypek I Mazowiecki Wicekurator Kuratorium Oświaty; 

Pan Michał Sarnicki – Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Montrealu; 

Pan Damian Ciarciński – Konsul  Rzeczypospolitej Polskiej  w Winnicy. 

W uroczystości uczestniczyli również dyrektorzy, wicedyrektorzy oraz naczelnicy Departamentów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w Ministerstwie Edukacji i Nauki, przedstawiciele instytucji nauki, edukacji oraz organizacji wspierających Polonię i Polaków za granicą. 

Pani Dyrektor Justyna Kralisz serdecznie powitała wszystkich obecnych. Szczególnie ciepło przywitani zostali dyrektorzy szkół polskich przy placówkach dyplomatycznych, konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych, kierownicy sekcji polskich we Francji oraz przedstawiciele Szkół Europejskich, a także uczniowie, nauczyciele, pracownicy ORPEG oraz pozostali goście. 

Wydarzenie miało bardzo uroczysty charakter, rozpoczęło się wprowadzeniem sztandaru Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą i odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie zebrani goście zostali zaproszeni do obejrzenia FILMU jubileuszowego prezentującego misję i działania Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. […]

ŹRÓDŁO: https://www.orpeg.pl/jubileusz-50-lecia-osrodka-rozwoju-polskiej-edukacji-za-granica/

 

 

Z okazji wspaniałego Jubileuszu 50-lecia istnienia Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim
Jego Pracownikom z Panią Dyrektor Justyną Kralisz na czele. 

 Życzymy dalszych równie wspaniałych owoców działalności Ośrodka, kolejnych pomysłów i projektów służących jak najlepszemu rozwojowi szkół polskich
za granicą i wypełniania tym samym misji krzewienia polskiej kultury i języka wśród Polonii  na całym świecie!

                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                Społeczność Szkoły Polskiej w Atenach